Waarom Spyfromthesky?

Deze nickname is ontstaan ergens rond 2006. Op bepaalde forums ging ik onder deze naam posten en ik ben dit blijven gebruiken. Spyfromthesky = SpionVanuitDeLucht.

Eigenlijk meer met de bedoeling en hoop dat ik de dingen vanuit de Bijbel zelf meer kon duiden door zelf onderzoek te doen in de Bijbel.

De mens anno bijna 2024 wordt nogal aangevallen in zijn denken. Mensen worden door het systeem tegen elkaar opgezet. De opperdoes van dit systeem is in hogere zin de boze, de duivel. De duivel die tweedracht zaait en nog veel meer.

Zie bij deze link enkele Bijbelse visies die ik heb geplaatst.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/(opent in een nieuwe tab)

De stad Dordrecht De stad Dordrecht, de oudste stad van Holland vanuit de geschiedenis, heeft in het ontstaan van Nederland een belangrijke rol gespeeld. Eerste Vrije Statenvergadering (1572) en in 1618 de Statenvertaling van de Bijbel vormden te samen de fundamenten van Nederland.

De voorliefde voor de stad Dordrecht wil ik duiden met wat foto’s en wat bijzonderheden. Het zullen vaak wat oude foto’s zijn waarin ook de 2e wereldoorlog in voorkomt.

De Zwijndrechtse stadsbrug in de 2e wereldoorlog.

Zwijndrechtse brug.

De Zwijndrechtse stadsbrug in de 2e wereldoorlog.

De inval door de Duitsers vanuit het zuiden hadden tot doel om snel via de bruggen naar Rotterdam en verder te trekken. Van belang was de Moerdijkse brug en de Zwijndrechtse brug. Die moesten heel in handen van de Duitsers vallen om de opmars van de voertuigen mogelijk te maken.

Duitse gevechtshandelingen op de Zwijndrechtse brug.
Duitse gevechtshandelingen op de Zwijndrechtse brug.

Dordrecht had vroeger ook poorten die er niet meer zijn. De Spuipoort is hier een voorbeeld van.

De Spuitpoort werd rond 1559 gebouwd en in 1870 afgebroken. Dordrecht had vroeger 12 stadspoorten, daarvan zijn er nog maar twee van over, t.w.: Groothoofsdpoort en Catharijnepoort.

Catharijnepoort
Catharijnepoort
Groothoofdspoort
Groothoofdspoort
Soldaat bewaakt de Zwijndrechtse brug.
Duits voertuigen naar de opmars naar Rotterdam via de Zwijndrechtse brug.
Nog een foto met de Duitse voertuigen op de brug.

Maar nog veel meer vanuit de Bijbel eigenlijk. De hoop en verwachting dat de Vredevorst in sterke heerschappij zal terugkomen. Dat kind dat we kind willen houden rondom Kerst, maar in feite heel de weg heeft afgelegd, wachtende op de Vader (God) dat hij weder kan komen.

Daarom staat deze nickname “Spyfromthesky” ook voor aandacht in het profetische Woord van God.

Een zijspan van de Nederlandse strijdkrachten getroffen door de Duitsers aan de Weeskinderendijk beneden. Op de achtergrond is te zien de voertuigen op de oprit naar de Zwijndrechtse brug richting Rotterdam.

Als je bij de foto hierboven en de foto hieronder in de verte het talud zie, in de buurt waar de brug begint, daar waren Duitse para’s op de Weeskinderendijk.

Duitse para’s op het talud, zie foto boven en onder. Vermoedelijk Weeskinderendijk.

Weeskinderendijk.

De weeskinderendijk liep door tot onderdoor de brug. Aan de westzijde waren ze vermoedelijk.
Talud Zwijndrechtse brug.
Rechts talud voorbereiding Zwijndrechtse brug. De foto van de Duitse para’s was rechts gelegen.

Ter verduidelijking een foto uit 1939, net vanuit een eerdere hoek genomen met ook het bekende Sportfondsen zwembad. Wel bekend onder de wat oudere Dordtenaren.

Vanuit de Moerdijkse bruggen gingen de Duitsers het eerste stuk voornamelijk via de Rijksstraatweg of te wel de voorloper van de huidige snelweg op de A16. Ze gingen niet alleen rechtdoor richting de stad, maar ook richting de Wieldrechtse Zeedijk en dan de afslag nemende richting de Schenkeldijk. De aanval van de Duitse parachutisten was in de velden van Krispijn, achter de Juliana Kerk op 10 mei.

De bekende Keizer Karel V (Karel van Spanje) werd in 1515 te Dordrecht verwelkomd om gehuldigd te worden als ‘graaf van Holland’. Karel die in 1500 geboren was, was nog te jong om te regeren als ‘graaf van Holland’.

Maar Karel de V had op enig moment het grootste rijk qua aantal landen en gebieden nog groter dan het Romeinse rijk. Dit was gewoon geluk door het erven van vele gebieden uit 4 verschillende erfenissen. Dit geeft al aan hoe mogelijk bepaalde familiebanden of bloedlijnen toen ook al aanwezig waren.

Te Dordrecht in 1515. Hij ging via het Groothoofdspoort de stad in.

Karel de V

In feite leek vooral de Romeins Katholieke kerk zijn macht via de politiek uit te spelen. Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Karel was zelf ook meedogenloos, katholiek en corrupt. Karel geboren te Gent werd al vanaf zijn vroege jeugd klaargestoomd door leraren die hem doordrenkte met religieuze en intellectuele idealen.

Ongetwijfeld zal de invloed, opvoeding door zijn leraren om eenheid te brengen in zijn rijk onder het gezag van het ‘katholieke’ geloof. Hij had het niet getroffen met een tegenmacht, een ’tegenmacht’, waarvan het begin, ontstaan, moeilijk te duiden is. We gaan ervan uit dat het met Maarten Luther begon, maar er waren al meer bewegingen.

De reformatie, de opstand ook tegen een opgelegd ‘katholiek’ systeem, dat maakte Karel V in 1556 tot een oude en gebroken man. In feite had hij weinig tot niets bereikt.

Een nog jonge Karel V

In Mechelen kreeg Karel onderwijs van de theoloog Adriaan van Utrecht (1459-1523) – de latere paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus ooit – die hem religieus en intellectueel bijspijkerde.

Best wel wrang dat zowel de reformatie als de verdediging van het de ‘felle-katholieke-religie’, een Nederlandse bron hadden. Het kan verkeren! Of te wel macht en tegenmacht dat in de beeldenstorm tot ontlading kwam.

Karel de V verliet ook weer via Groothoofdpoort Dordrecht, zie schilderij rechts onder. Links is een een schilderij van een wat later leeftijd. Het heeft in de loop der jaren wel eens anders uitgezien. Bovenstaand plaatje is een compilatie.

De Zeehavenbuurt

Een beruchte wijk, zeker onder de oud Dordtenaren is de Zeehavenbuurt. Die wijk werd in de jaren 20 van de vorige eeuw gebouwd. Een beruchte wijk, omdat er nog wel eens wat gebeurde van niet als cosher was. De Zeehavenlaan werd eerder gebouwd, beging jaren 20 van de vorige eeuw.

Nog eens een foto van bijna dezelfde situatie. Het grote gebouw voor de vrachtwagen dat was de Uittenbogaard’s Conservenfabriek. Het betekent dat deze foto van voor 1938 moet zijn, zie onderstaande gegeven van wijziging in zaken. De woningen links naast de sloot dat waren noodwoningen. Mogelijk ergens rond of voor 1925 waren die gebouwd. Die zijn in 1960 weggehaald.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Zeehavenlaan&page=8&coll=ddd&identifier=ABCDDD:010849179:mpeg21:a0005&resultsidentifier=ABCDDD:010849179:mpeg21:a0005&rowid=10

Een doorkijk, dichterbij van de Zeehavenlaan. Foto boven links de noodwoningen.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Zeehavenlaan&page=6&coll=ddd&identifier=MMKB19:003538037:mpeg21:a00022&resultsidentifier=MMKB19:003538037:mpeg21:a00022&rowid=3

Een unieke foto. Nu zien we de voorkant zo je wilt van de Zeehavenlaan. De witte boogbrug was er nog niet over de rijksweg. De laan liep eigenlijk door tot aan de Zuidendijk, aansluitend op de Patersweg.

Links is een weg dat later vermoedelijk de Schokkerstraat werd. Een fractie zie je waar later de groenteboer Van Zanten in kwam. Ik schat de foto uit 1936.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Zeehavenlaan&page=5&coll=ddd&identifier=ddd:011117311:mpeg21:a0097&resultsidentifier=ddd:011117311:mpeg21:a0097&rowid=4

Dit krantenbericht was van 15-02-1933.

Schokkerstraat

In deze situatie zien we de Zeehavenlaan nog doorlopen tot aan de Zuidendijk-Patersweg. De Schokkerstraat was de laatste straat of zo je wilt de eerste straat van de buurtgemeenschap.

We zien ook nog een paar noodwoningen erop getekend dat duidt dat ze in fases waren afgebroken. In 1938 was het de voorbereiding voor een brug voor aansluiting op de Killkade, de huidige Mijlweg.

Een situatie bebouwingsplan uit 01-02-1935
We zien ook dat er plannen waren om in de Schokkerstraat aan de overzijde wat huizen bouwen. Dat is sinds 1972 het terrein van het Shell station aan de Laan der Verenigde Naties. Die mogelijke situatie is nooit doorgegaan.

Er is ook wat met de bruggen in Dordrecht. Denk aan de brug van Moerdijk. Wat is er al een aantal keren veranderd. Niet alleen was de oorlog in het begin er debet aan, ook het latere drukke autoverkeer.

Een markante brug is ook de brug van de Zeehavenlaan naar de Killkade, de Mijlweg. Deze is rond 1939 gebouwd.

Het ging er vaak in de zeehavenbuurt er niet zachtzinnig aan toe. Ik kan mij herinneren dat als er ergens in de buurt wat perikelen waren er een overmacht kwam van politie omdat ze met weinig mensen zich niet veilig voelde.

Maar ja, dit was vaker een jongeren en jeugd van ouders die zware beroepen hadden en hun handen en kracht wel moesten gebruiken om een inkomen te vergaren.

Je kunt veel informatie vinden van oude foto’s bij de volgende link over Dordrecht.

https://beeldbank.regionaalarchiefdordrecht.nl/

Viaduct bruggen.

Jeugd zag geen gevaar. Er gebeurde best wel dingen die wellicht niet helemaal vandaag de dag een goedkeuring zou kunnen krijgen. Maar ook destijds niet.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Zeehavenlaan&page=9&coll=ddd&identifier=ddd:010956600:mpeg21:a0117&resultsidentifier=ddd:010956600:mpeg21:a0117&rowid=9

Hier zien we de brug gereed rond 1941 vermoed ik deze foto. We zien de Admiraal de Ruyterweg voor de woonhuizen doorlopen. De nog vrij nieuwe rijksweg is de latere A16.
Dezelfde brug, die mogelijk op 7 april 1945 is opgeblazen. Ook de Duitsers lieten een spoor van vernielingen achter, wetende dat ze de strijd toch al gingen verliezen of was de propaganda nog zo groot?!

Opvallend op de brug het bekijks. Dat zullen vast inwoners van de laan zijn geweest.

De brug van de Zeehavenlaan heeft nooit een lang leven gehad. In 1975 werd die al weer afgebroken. De brug die vlak na de 2e wereld oorlog weer werd opgebouwd moest plaats maken voor aan A16 die alsmaar breder moest worden.

Dit laatste als voorbereiding van de tunnels richting Zwijndrecht.

Kritiek heb ik ook wel op de plannenmakers van destijds. De tunnel naar Zwijndrecht (Rotterdam) lag al diep en ze hadden de weg beter een 2 km diep kunnen doortrekken met daaroverheen een neutraal terrein met vele mogelijkheden.

Dat was ook beter geweest voor de gezondheid. Maar zoiets zou nog steeds kunnen. Met wel een geheel ander prijskaartje.

https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=Zeehavenlaan&page=11&coll=ddd&identifier=KBPERS01:002912022:mpeg21:a00141&resultsidentifier=KBPERS01:002912022:mpeg21:a00141&rowid=4

Hieronder een mooi overzicht vanuit hoogte genomen. We zien de Zeehavenbuurt. De Patersweg die doorliep naar de Zeehavenlaan.

We zien nog vele weilanden. De noodwoningen aan de Zeehavenlaan staan er ook nog.

Wie kent de groenteman Van Zanten niet op de hoek van de Schokkerstraat / Zeehavenlaan.

In deze straat is Spyfromthesky geboren.

Twee jonge kinderen bij een straatlantaarn. Op de achtergrond zie je de ‘oude’ Van Zanten bezig. Mijn schatting is dat dit rond 1974/1975 is.
Deze foto is eigenlijk aan de andere kant van de twee foto’s terug. We zien een wielerwedstrijd, komende vanuit de Zeehavenlaan richting de Patersweg of toch nog richting de Zuidendijk?

Dit was in 1960. Een kleine 15 jaar na de oorlog.

Later werd in het weiland rechts achter het publiek richting de huizen de Shell gebouwd. In 1971 was die gereed.

Hoe dichtbij was de 2e wereld oorlog voor mijn moeder geweest?

Waarschijnlijk gezien haar leeftijd toen van ruim 6 jaar zal het nog meegevallen zijn. Toch heb ik nooit er iets van gehoord van deze gebeurtenis.

We zoomen in op het hoekhuis. In het huis rechts naast het hoekhuis, daar heeft mijn open en oma gewoond, mijn moeder is daar geboren en ik ben daar ook geboren.

Waarom laat ik dit zien?

Mijn interesse voor de 2e wereld oorlog en dan natuurlijk in Dordrecht is gelegen dat een oom zegger van mij vele oorlogspullen verzamelde en ik als klein kind ook gezien had.

Uit zijn verzameling is later ook het museum 1940-1945 in Dordrecht ontstaan. Hij verzamelde niet alleen, maar een groep van mensen deden dit.

Blijkbaar zat mogelijk in het hoekhuis bewoners die het verzet steunde of het was een wraakactie van de Duitsers.

Op 10 januari 1945 werd een handgranaat gesmeten in een woonhuis aan de Schokkerstraat als wraak voor verzetswerk.

De woning is later geheel hersteld.

De foto’s zijn van hele matige kwaliteit. Ik heb geprobeerd ze wat te herstellen en te kleuren.

We zien duidelijk de ravage. Zie pijl het huis, zoals ook aangegeven op de foto daarboven, naast het hoekhuis het huis van mijn ouders.

Nog een foto vanuit een andere positie. Op het bordje staat “Verboden Toegang”. Er staat daaronder nog iets. Iets dat ik niet kant ontcijferen.

En de laatste foto, weer vanuit een andere positie,

Kijken we naar de bewoners in 1938 dan zien we de volgende namen.

Namen als Hardam, Klein Hesselink en Ramaekers zeggen mij wel iets. Als P.H. Ramaekers daar ook nog woonde in 1945, zou dit dan wat met het verzet te maken kunnen hebben gehad?

Ik heb nooit zoiets gehoord of ergens op internet gevonden.

Krispijn

https://beeldbankwo2.nl/nl/beelden/detail/71d81330-025a-11e7-904b-d89d6717b464/media/b089e118-9ef4-698c-91c2-e87cc8e623ee?mode=detail&view=horizontal&q=Dordrecht&rows=1&page=232

Op 11 mei 1940, omstreeks 17.00 uur, kwam deze Messerschmitt Bf. 109 van 3./JG51 ten oosten van de wijk Krispijn te Dordrecht neer. Rechts ziet men de Julianakerk met daarnaast, het gebouw met de trapgevel, het huidige B&B Bommelstein. De piloot, Uffz. Fritz Schreiter, wist zijn toestel per parachute te verlaten en kwam behouden aan de grond. Hij werd door de Nederlanders gevangen genomen maar keerde na de capitulatie bij zijn eenheid terug.

Nog eens hetzelfde vliegtuig. Van een iets andere kant gefotografeerd.

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/fotocollectie/3c519dba-c1cc-b561-0c0b-0e6c2c6581d7?searchKey=e2342c4b2ab4a63fff951b89e2bfffbb

Wielwijk.

Onderstaande foto uit 1960 zien we duidelijk Wielwijk en andere wijken liggen.

In de roze gemarkeerde gebieden zien we nog geen Shell en de Andreaskerk was er ook nog niet.

De shell werd rond 1971 gebouwd en de Andreaskerk rond 1963.

De oude K(C)rabbeweg liep voorheen ongeveer gelijk met de roze streep.

En hieronder een doorkijk uit 1923 vanaf de Zuidendijk. Zie de roze streep boven van rechts naar links.

Toch een mooi en onbezorgd plaatje hierboven.

Blog