Nuchtere opinie over griep en covid-19 en hoe langzaam we in een andere terminologie terecht zijn gekomen.

Het valt niet mee voor een serieus twijfelachtige mens onafhankelijk te onderzoeken van wat in de medische wereld waar is.

Het meest tot de actuele voorbeeld springende voorbeeld is het vaccin tegen covid-19, vooral gebaseerd op mRNA. Er zijn inmiddels wereldwijd van eveneens expert die durven aan de bel te trekken, maar de krijgen (bewust) geen podium.

De media pakt dit niet op. Wat is een onafhankelijke en mogelijk neutrale mens dan niet gebaat bij een grote groep die voorstander is van mRNA en tevens een grote groep die (nog) bezwaren heeft, en dit omdat ze zorg voor de mens hebben, te samen in een wetenschappelijke programma om met deskundigheid hun argumenten bij te zetten.

Nemen we als voorbeeld de griepvaccinatie tegen de Mexicaanse griep, want dat zou ook destijds in 2009 een grote ramp worden, waarom zat daar een stof in, die destijds nog ontkent werd als mogelijk schadelijk, dat die blijkbaar niet meer voorkomt in de huidige vaccinaties.

https://www.rivm.nl/griep-griepprik/griepprik/veelgestelde-vragen-griepprik

https://www.ouders.nl/artikelen/halve-waarheden-over-thiomersal

In de bovenstaande link is te lezen.

Terecht zou je je kunnen afvragen, maar wat voor andere stoffen zitten er momenteel in die mogelijk schadelijk kunnen zijn?

Maar er waren meer bijwerkingen van die vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, zie onderstaande link.

https://www.parool.nl/nieuws/kinderen-krijgen-slaapziekte-na-griepvaccin~b28a6dc4/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

En dit is nog wat Lareb haalde, maar wat bleef werkelijk niet vermeld?

Dat  Ab Osterhaus al voor meer dan 20 jaar actief is en zo lijkt het wel bijna een podium waaraan de hele politiek en media een zijn lippen hangen, dat moet toch haast iets inhouden. Bij de Mexicaanse griep in 2009 zat hij er, ondanks dat hij er van overtuigd was, er compleet, maar dan ook compleet naast.

Te lezen valt in de volgende link uit 2002! Ik zal wat in het geel highlighten.

https://krant.telegraaf.nl/krant/archief/20020121/teksten/bin.osterhaus.vaccins.voldoende.html

ROTTERDAM – De Nederlandse overheid zou meer voorzorgsmaatregelen moeten nemen om de bevolking te beschermen tegen een wereldwijde griepepidemie. Mocht zo’n hevige influenza-epidemie uitbreken, dan zou dat de onnodige dood van 10.000 Nederlanders kunnen betekenen.

Dat betoogt viroloog M. Osterhaus. Naar aanleiding van de potentieel gevaarlijke kippengriep, die in 1997 in Hong Kong uitbrak, heeft de VN-gezondheidsorganisatie WHO een actieplan opgesteld met maatregelen die landen moeten nemen om zich beter te wapenen tegen een influenza-epidemie. Ook in Nederland zijn inmiddels voorbereidingen getroffen, maar volgens de griepdeskundige Osterhaus zijn die nog niet voldoende om de gehele bevolking te kunnen beschermen.

Spaanse griep

De laatste wereldwijde epidemie (pandemie), waarbij een kwart tot de helft van de wereldbevolking ziek werd, deed zich voor in 1968-1969. De beroemdste, de Spaanse griep, heerste tussen 1918 en 1920 en eiste 20 miljoen doden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne becijferde vorig jaar dat een dergelijke pandemie, bij onvoldoende vaccins, voor 15.000 doden in Nederland zou kunnen zorgen.

Osterhaus denkt dat het noodzakelijk is om in Europees verband afspraken te maken met farmaceutische bedrijven om grote voorraden vaccins aan te leggen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zou nu een contract voor vier miljoen doses influenzavaccins hebben. Dat zou voldoende zijn om risicogroepen en ‘mensen die van vitaal belang zijn voor de samenleving’ te beschermen. Maar bij een pandemie zal iedereen zich willen laten inenten, aldus Osterhaus.

In de medische wetenschap zijn inmiddels goedwerkende medicijnen ontwikkeld die het aantal dodelijke influenzaslachtoffers sterk omlaag kunnen brengen. Volgens Osterhaus is het echter riskant om uitsluitend op vaccins te vertrouwen. Hij pleit ervoor ook voldoende antivirale middelen voorhanden te hebben die kunnen worden toegediend als mensen eenmaal zijn besmet.

Nou, er waren lang geen 10.000 doden in het jaar 2002. Overigens is het RIVM vanaf 2009 vooral de oversterfte door de griep voor het eerst gaan meten. Daarvoor hield alleen het CBS de sterfte bij van de griep.

Sinds de griepepidemie van 2009 houdt het RIVM wekelijks het aantal overleden mensen in de gaten met gegevens van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Het doel van het monitoren van sterftecijfers is om de impact van een epidemie of een incident in beeld brengen, zie onderstaande link.

https://www.rivm.nl/monitoring-sterftecijfers-nederland

Dat is ook wel erg toevallig, destijds in 2009. Ook toen was er redelijke paniek. Destijds was een Poolse minister van gezondheid, een vrouwelijke minister met een erg kundige medische achtergrond die vaccins weigerde te kopen van toen de eerste poging om dit Europees centraal te regelen.

Inmiddels weten we met de covid-19 vaccin dat de farmaceutische bedrijven dit wereldwijd hebben opgezet.

We weten ook inmiddels, het bereikte heel rustig en summier zelfs de media, dat er al voor vele maanden een oversterfte is, maar we mogen geen data hebben van de populatie en achtergrond of men gevaccineerd was enz., dat inmiddels veel meer mensen voor het eerst zijn gaan nadenken of ze de prik wel nodig hebben de vandaag 19-09-2022 van start is gegaan.

Wat nog zo vreemd is dat in 2002 nog geadviseerd werd vanaf 65 jaar om een griepprik te halen en vandaag de dag is dit al 60 jaar en ouder. Blijkbaar is of de Nederlandse samenleving ongezonder geworden of een niet logische argument dat de gemiddelde bevolking aan het vergrijzen is.

Bij griep werd er in het verleden gesproken over:

  1. Griepgolf
  2. Griepepidemie
  3. Grieppandemie

Nu is minimaal bij de RIVM al meteen de term griepepidemie het uitgangspunt.

Nog een vreemd verschijnsel.

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2003/44/meer-mensen-halen-een-griepprik

Vier van de vijf griepprikken op advies huisarts

Steeds meer mensen halen de griepprik op advies van de huisarts. In de winter van 2001/2002 werden acht van de tien griepprikken gehaald op advies van de huisarts. Tien jaar eerder was dat nog vier van de tien. In de risicogroep haalden zelfs negen van de tien gevaccineerden de prik op advies van de huisarts. De toename is vooral sterk vanaf 1995, het jaar waarin de huisartsen een meer actieve rol zijn gaan spelen.

De tegenvraag is. Ken je huisarts jou als persoon. Hoe is je levenswijze, is er een grote algemene gezondheidscheck gedaan inclusies een sportmedisch test?

En verdienen de huisartsen ook aan vaccinaties?

https://www.ouders.nl/forum/gezondheid/huisartsen-verdienen-flink-aan-de-griepprik

In hoger zin en dit geldt eigenlijk voor ieder mens, en het maakt bijna niet uit gelovig of ongelovig, is de mens gewoon bang. Bang om dood te gaan. De Bijbel leert dat er voor de gelovigen een belofte, een zekerheid van hoop, in het vooruitzicht is, maar als we eerlijk zijn, weten we te weinig op medisch gebied en laten we ons maar leiden op de berichtgevingen van ramp en rampspoed van epidemieën en pandemieën en schakelen we ons logisch nadenken uit en willen geen moeite steken in andere berichtgevingen of onderzoek doen.

Het is veelzeggend dat juist onder veel verpleegkundigen een hele grote groep die zich niet lieten vaccineren tegen de griep en eigenlijk ook tegen het covid-19, hoewel dit laatste wel een enorme druk op hun was, zie ook de volgende link.

https://www.nursing.nl/de-griepprik-hoort-nu-eenmaal-bij-je-vak-nurs008227w/

Beleggen pensioenfondsen ook in de farmaceutische industrie en hebben ze er een belang bij?

In feite boert een pensioenfonds goed als de gemiddelde ouderdom van mensen terugloopt. Wij werden nog door onze regering wijsgemaakt dat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt, waardoor er langer pensioen betaald moet worden. Daardoor moeten wij langer doorwerken. Maar inmiddels blijkt in meerdere landen dat die groei, de hoogte van de gemiddelde leeftijd zijn top bereikt heeft door wat voor oorzaken dan ook.

Gaat het om het rendement die de beleggers, de pensioenfondsen denken te bereiken of om nobele dingen? De lezer mag dit zelf bepalen.

Een doelgerichte vaccinatie met pure stoffen als er niet meer andere schadelijke stoffen bij kunnen zitten, als dit goed zou werken tegen zeer ernstige kinderziektes, dan kunnen we daar op zich zelf niet tegen zijn en moeten we de deskundigen omarmen.

Ik heb zelf een lieve moeder gehad die in de oorlog kinderverlamming (polio) kreeg en destijds was er nog geen vaccin voor. Helaas waren ze destijds nog niet zo kundig met opereren en als gevolg van de kinderverlamming met één been minder valide was. Je weet eigenlijk in je leven niet beter. Naar een pretpark samengaan was er nooit bij. Maar een oudere kermisattractie als de ‘Swing Mill’, daarvan kan ik herinneren in mijn jeugd dat ik samen met mijn moeder hard aan een touw trok.

Een oude kermisattractie de ‘Swing Mill’, een een touw trekken en botsen tegen andere bakken, terwijl het ronddraaide. Dat vond mijn moeder en ik samen fantastisch.

Maar wie trekt er aan de touwen van vaccinatie? Is het echt zo goed bedoeld voor ons aller welzijn?! Dat zijn lastige vragen om te beantwoorden. We moeten onze eigen afweging daarin maken. Een afweging die in vrijheid zonder beperkingen of geestelijke druk genomen kan worden.

Moderna heeft ook al successen geboekt met de rMNA ontwikkeling van een griepvaccin. Op termijn lijkt met één vaccinatie gecombineerd te willen ontwikkelen. https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2021/12/10/positieve-studieresultaten-griepvaccin-moderna/

We zouden er toch in alle eerlijkheid niet meer omheen kunnen gaan dat de landen waar de hoogste vaccinatiegraad is, dat daar de meeste doden zijn. https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1

https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

Vergelijk de groene landen via de link en ga langzaam over de landen heen. Bekijk dan de percentages van de bevolking van de vaccinatiegraad. Bekijk dan de Mortality en trek je eigen conclusies.

Wat is uiteindelijk erger? Gebeten worden door de kat of door de hond? Er vallen nog steeds geen massale doden door de vaccinatie. Ook al ben je niet zo gauw een voorstander van overal voor vaccineren, gun je de medemens toch zoiets niet. Anderzijds moet er degelijk een verband zijn.

De maatregelen die de regeringen wereldwijd hebben genomen hebben veel en veel meer schade berokkend dat het virus zelf!

Ik zal met dit artikel een pdf van het ABP toevoegen en nog een artikel uit 2002.

Categorieën: Wereldvisies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *