Zijn drones de sprinkhanen van Openbaringen 9?

De bedoeling is dat 6G in Nederland is uitgerold in 2030. Deze techniek heeft nog meer kleinere antennes nodig. Toepassingen voor drones komen dan nog meer in beeld.

Uit de Bijbel Openbaringen hoofdstuk 9.

3. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.4 En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten toebrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden.

5 En hun werd macht gegeven, niet om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. Hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.

6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken maar die niet vinden. En zij zullen ernaar verlangen te sterven, maar de dood zal van hen wegvluchten.

7 En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.

—————————————————————————————————————-

Kransen van goud (lichtjes?) bovenop als in een cirkel. Zal via AI en de geavanceerde camera’s een 3D- projectie kunnen komen als van een gecreëerde digitale mensengezicht?!

OK, ik weet het wel, dit is echte inlegkunde. Maar toch als we deze ontwikkeling doordenken tot en met 2025, tot en met 2027 en tot en met 2030, dan kunnen ze ook, los van de invulling van deze profetie, al tot zeer enge dingen in staat zijn.

Maar ondanks deze inlegkunde. Wat zag Johannes en hoe moest hij dit onwaarschijnlijke verklaren?

—————————————————————————————————————-

8 En zij hadden haar als haar van vrouwen, en hun tanden waren als tanden van leeuwen. 9 En zij hadden borstharnassen van ijzer, en het geluid van hun vleugels was als het geluid van wagens met veel paarden die ten strijde snellen.

Deze visie is gebaseerd op inlegkunde.

—————————————————————————————————————-

Bovenstaande passage blijft natuurlijk wel een probleem in deze inlegkunde. De tanden waren als tanden van leeuwen, dat zou nog denkbeeldig geweldig klein oorlogstuig kunnen wezen.

 Het geluid van wagens met veel paarden, dat zou een grote zwerm drones, klein en/of groot mogelijk kunnen nabootsen.  De borstharnassen van ijzer is ook wel te verklaren dat de drones ook een bescherming hebben.

Maar ja, haar als van vrouwen. Dat blijft natuurlijk een lastig en lijkt manco te gaan. Toch weten we niet de verdere ontwikkeling van de drones en de ontwikkelingen. De 3D project kan een gezicht als van een mens met haar kunnen reproduceren.

—————————————————————————————————————–

10 En zij hadden staarten die leken op schorpioenen, en er zaten angels aan hun staarten. En zij hadden de macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang.

Technologische invullingen die wellicht mogelijk zijn.

De lantaarnpalen worden volgestopt met andere technologie. De 20 jaar voorafgaande was al dat camera’s als soms lantaarnpalen lijken te fungeren, maar in feite heeft het tot doelstelling de boel in de gaten houden.

Natuurlijk was dit zogenaamd voor het doel van veiligheid en bewaking van de veiligheid, maar in feite is het predictieve programmering zodat we eraan gewend raken dat lantaarnpalen een functie kunnen van verbinden, zien en horen.

De technologie die de meest ultieme mogelijkheden kunnen maken en dus ook werkelijkheid kunnen worden en die dus ver boven ons voorstellingsvermogen nu te boven gaan, zal ik schetsen in een volgende technologische invulling daarvan.

 Let wel! Dit is even mijn persoonlijke invulling van een mogelijk scenario.

De technologie van drones zal toenemen. Ze zullen ook van alle formaten komen. Ze kunnen ze ook zo klein maken en uitrusten met iets met dat niet zo prettig is voor de mensheid.

Kijk maar eens in één van de links in de Oekraïne oorlog.

https://www.demorgen.be/nieuws/dodelijk-succesvol-en-spotgoedkoop-oekraiense-drones-wekken-het-afgrijzen-van-rusland-op~bb349310/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Ontwikkelingen verdere uitrusting van de lantaarnpalen.

Ze kunnen zich voeden op de moderne uitgeruste lantaarnpalen, waarvan ze veelal hun energie vandaan halen. Deze mini drones, uitgerust met iets dat niet zo prettig is, kunnen als het waren overal en heel snel heen en weer bewegen. En het is alsof ze met zovelen zijn, dat we ze als een plaat zien in de totale controle.

Ze volgen je tegen die tijd met een inmiddels van andere vorm van een gegevensdrager uitgerust met intelligentie anders dan onze huidige smartphones.

In de Bijbel komt met de plagen, denk aan de 10 plagen van Moses in Egypte een plaag voor met sprinkhanen.

Parallel oude testament en nieuwe testament?

Het is over het algemeen van belang om te leren zien in de Bijbel wanneer iets voor het eerst voorkwam. Maar ook in Openbaringen komen de sprinkhanen voor. Dat is opvallend.

Kijken we wanneer dit voor het eerst voorkwam, dan komen we uit bij één van de plagen van Mozes in Egypte. In Exodus 10 is te lezen.

12. Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit over het land Egypte omwille van de sprinkhanen, zodat zij over het land Egypte opkomen en al het gewas van het land opvreten, al wat de hagel heeft overgelaten.

13 Toen strekte Mozes zijn staf uit over het land Egypte, en de HEERE bracht die hele dag en die hele nacht een oostenwind in het land. En het gebeurde, toen het morgen geworden was, dat de oostenwind de sprinkhanen meevoerde.

14 De sprinkhanen kwamen op over heel het land Egypte en streken neer op heel het gebied van de Egyptenaren, een zeer grote zwerm. Nooit eerder is er zo’n zwerm sprinkhanen geweest, en hierna zal er nooit weer zo een zijn,

15 want zij bedekten de oppervlakte van heel het land, zodat het land erdoor verduisterd werd. Zij vraten al het gewas van het land op en al de vruchten van de bomen die de hagel had overgelaten. Er bleef niets groens aan de bomen en aan het gewas van het veld in heel het land Egypte.

Zijn drones de sprinkhanen van Openbaringen 9?

Verschillende uitleggingen.

Natuurlijk valt er waarschijnlijk (veel) meer te zeggen over de reeds bekende uitleggingen over de sprinkhanen dat er ook demonen vrijkomen blijkt uit verschillende studies, maar wat als Johannes dit moest opschrijven hoe hij  bepaalde dingen zag.

En natuurlijk moet je zeker die andere studies goed bekijken en eventueel volgen in de uitleg. De verschijning is nauwelijks voor te stellen. In ieder geval, als het wezens zijn, dan kwamen ze nooit eerder op aarde voor.

Hij moest omschrijven op een manier van moderne technologie die hij nog niet kon weten.
Dan neem je de dingen meer letterlijk. De macht ervan is inmiddels inderdaad de macht van de afgrond en dat de demonen uit de rook kwamen.

Er zijn ook uitleggingen die zich uitspreken over het loslaten van zeer oude machten. Zijn de bijzondere sprinkhanen letterlijk. Er staat 5 maanden mochten ze dit doen, dan zou dit kloppen aan de gemiddelde levensduur van een sprinkhaan.

Zwerm.

In Exodus van het een zeer grote zwerm sprinkhanen.

Opvallend is dat je ook een al een zwerm (mini) drones hebt vandaag de dag die met AI samenwerken en tot grootste daden in staat zijn.

De sprinkhanen in Openbaringen mogen geen schade aan de natuur brengen. Dat is opvallend. Ik denk dus dat drones ook alleen door, voor, met, om en tegens de mens is gemaakt.

Ok, met een drones uitgerust met speciale camera’s kunnen ze dit ook inzetten voor de landbouw.

Zag Johannes daadwerkelijk rook of was het een licht schijnen van de lantaarnpalen?!
En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde, en hun werd macht gegeven, zoals de schorpioenen van de aarde macht hebben.

Zijn drones de sprinkhanen van Openbaringen 9? De studie is in deze visie meer een invulgedachte voor alle duidelijkheid. Maar mocht het toch zover komen in de grote verdrukking, weet dan dat deze korte studie niet voor niets was.

Monsterachtige (geestelijke) wezens of toch lijkende sprinkhanen.

En de sprinkhanen zagen eruit als paarden die voor de oorlog gereedgemaakt zijn. En op hun koppen droegen zij kransen als van goud, en hun gezichten leken op gezichten van mensen.

Kijk eens eventueel naar een andere studie hier. https://beth-el.nl/wp-content/uploads/2022/11/Openbaring-9.pdf

In Openbaringen 9 lezen we dit. Mijn vrije en even verplaatsbare letterlijke invulling is dat zouden de mini drones niet die sprinkhanen kunnen zijn bedoeld. De grootte van de sprinkhaan en de mini drone ontlopen elkaar bijna niet.

Ze kunnen uitgerust zijn met de mogelijkheid via beelden, hologrammen projectie om menselijke gedaante aan te nemen. Ze kunnen ook uitgerust zijn iets dat dodelijk zou kunnen steken. Op hun koppen droegen zij kransen (corona) als van goud.

Los van de invulling mijnerzijds en de koppeling letterlijk met de Bijbel is hetgeen ik beschrijf nu al mogelijk. 6G bestaat al. Mini drones als wapen ook al.

Van wat ik beschrijf is wel een aanname dat de ware gelovigen al eerder weg zijn genomen. Na Openbaringen 3 is er een sprake en een rol van de Gemeente.

Wat later in Openbaringen, dus na Openbaringen 9 komen ook nog de twee getuigen voor. Kijk hier voor wie dat mogelijk kunnen zijn.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/(opent in een nieuwe tab)

Ik denk dat de Gemeente in die periode wordt voorbereid om straks mee te mogen regeren in het duizend jaar rijk dat we nog zullen meemaken.

https://www.btg.org/wp-content/uploads/2020/01/nota-dans-om-de-paal_def.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijke_sprinkhaanmuis
https://www.ad.nl/binnenland/mini-drone-is-nieuw-geheim-wapen-van-nederlandse-militairen~af6a4f64/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.drones.nl/nieuws/2022/12/dji-presenteert-nieuwe-mini-3-drone

“In het 6G-tijdperk zullen we getuige zijn van een beweging in de richting van communicatie met oppervlakken en met wearables en implantaten”

En met de mogelijke opkomst van zaken als draadloze hersencomputerinterfaces, “zal 6G kunnen leren en zich aanpassen aan zijn menselijke gebruiker.”

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *