Wat is profetie vanuit de Bijbel gezien? Het antwoord is dat het vooraf beschreven geschiedenis.

De Bijbel bevat ongeveer 1/3 aan profetie.

Eigenlijk is de Bijbel vandaag de dag dé beste krant die je maar kunt lezen.

De mensheid vraag zich af wie ben ik en waar kom ik vandaan. Fundamentele vragen waarop alleen de Bijbel een antwoord op heeft.

De tijd waarin wij leven kunnen we pas begrijpen als we de Bijbel gaan lezen en dus vooral het profetische woord.

Dit woord overstijgt met onze beste bedoeling allerlei ontwikkelingen waaraan wij een oordeel aan geven of proberen aan te duiden.

Om de profetie te leren begrijpen, moet je oog hebben voor de gelaagdheid van de profetie. Het kon al betekenis hebben voor de mensen die toen leefden, maar ook voor later tijden.

En het is Daniël die zegt dat bepaalde dingen pas in de bestemde tijd begrepen zullen worden.

Laat de Bijbel zich zelf spreken.

Nu moeten we de Bijbel zelf laten spreken en niet de profetie proberen in te vullen. Ook op deze site kan dit gevaar er zijn dat ik artikelen neem die een te eigen invulling heeft.

Daarom probeer ik zelf met de beste en goede bedoeling vooral de Bijbel te laten spreken met zichzelf.

Waar ik zelf wel meer van overtuigd ben over het getal van de mens 666 en Openbaringen 13:18 is dat wie wijsheid heeft die berekenen het getal, het is gelijk aan het getal van de mens.

De overtuiging die ik dan heb, is eigenlijk dat deze berekening en gelijk aan de mens mogelijk gelegen kan zijn in het systeem. Het VN-systeem. Een door mens gemaakte dimensie.

Eigenlijk zegt volgens mij de Bijbel al dat de mens een systeem ontwikkeld. De mens staat gelijk aan 6 en daar is niets mis mee, behalve dat we die ene mens en Zoon van God nodig hebben om op 7 uit te komen.

Het is het integrale systeem van de mens in een drievoud dimensie, een kubiek. En hieraan hebben alle mensen, de goede en de slechte uiteindelijk aan meegewerkt.

Streven van de mens.

Het meest duidelijk in het streven van die mens, is het systeem van de VN. Noem het maar het VN-systeem.

In dit systeem zit eigenlijk onze bestemde geprogrammeerde voorschreven VN-systeem DNA waar we heen zullen bewegen.

Zie voor de volgende link:

https://spyfromthesky.nl/wereldvisies/het-indrukwekkende-vn-systeem/

En eigenlijk zijn alle middelen qua techniek van de mens er in verweven.
Systeemdenken ziet een systeem als een geheel met onderdelen die met elkaar in verbinding staan en elkaar continu beïnvloeden, vergelijkbaar met de werking van een lichaam.

En nu denk ik dat de antichrist alleen maar gebruik zal maken van het bestaande systeem en de mens zal erom vragen die dan nog op dat moment op aarde zijn.

Immers de antichrist zal dan met briljanten oplossingen komen voor de mensen die dan op aarde zijn. Het is dan niet moeilijk te raden dat gezondheid, oorlog en algemeen welzijn voor de mens dan zullen aanspreken.

De WHO, de VN-troepenmacht en UNESCO enz. zijn onderdelen van dit VN-systeem.

Verdere uitleg profetie.

Ik schreef al eerder hier het volgende:

Om de profetie te leren begrijpen, moet je oog hebben voor de gelaagdheid van de profetie. Het kon al betekenis hebben voor de mensen die toen leefden, maar ook voor later tijden.

Profetie kan ook een meervoudige vervulling hebben.

Mattheus 5: 17/18 staat:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/matthe%C3%BCs/5#17

Jezus en de Wet

17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is.

Er zijn al profetieën die vervuld zijn en geen verdere gelaagdheid meer hebben. Die hebben de maken met de komst van Jezus.

Maar om we inmiddels weten dat wij in de genade tijdperk leven, dat is een tussenperiode dat Israël nog niet het beloofde Koninkrijk kon ontvangen omdat ook na Jezus opstanding ze nog niet massaal dit gingen geloven, en dat deze genade tijdperk mogelijk al ver in het einde dan de periode zit.

De Bijbel beschrijft dat het heil van de Joden is vanwege hun niet aanneming.

Een totdat.

Maar profetie krijgt vroeg of later altijd een totdat.

Totdat = Niet langer dan.

We komen het woordje “totdat” 309 keer tegen in de Bijbel. De profetie hebben ook een uiteindelijke totdat. Noem het de eindvervulling.

De boeken Jesaja, Jeremia, Daniël en Openbaringen hebben vele zinnen met het woordje “totdat”.

Lukas 21, vers 24

En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Israël is compleet verstrooid geweest. In Rome tentoongesteld. Geroofde bezittingen, goud, ging mee naar het Romeinse Rijk.

In de geschiedenis erna zijn er vele vervolgingen geweest.

Zie bij de volgende link voorbeelden van vervolging.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/is-israel-een-politiek-vraagstuk/

Wat is profetie vanuit de Bijbel? Al eerder wat uitleg gegeven en ook wat voorbeelden.

We kunnen soms ook profetie en de betekenis nog niet direct goed zien. En we zien soms wel de hoge bergtoppen, maar de dalen erachter niet.

En zo kan het ook met profetie zijn. Het lijkt helemaal niet mogelijk of niet te zien, achter de bergtop in de dalen. Maar een totdat brengt dan de profetie uiteindelijk op de bergtop.

Koninkrijk van vrede en gerechtigheid.

Wie wens zoiets eigenlijk niet. Een Koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Zelfs of je nu een Atheïst ben, een Hindostaan, een Boeddhist of een Moslim of iemand zo mogelijk nog wel in iets geloofd.

Alleen dan pas is het proces van herstel begonnen.

  • Je hebt voorzeggende profetie dat reeds vervuld is.
  • Je hebt ook toekomst profetie. Is nog niet vervuld. Noem het eindtijd profetie.

In dit artikel houd ik het alleen met betrekking totdat en op geschreven en beschreven profetie van de Bijbel.

Dit artikel gaat niet over de gaven van de Geest van 1 Korinthe 12. Daar wordt gesproken over de gave van profetie. Was dit alleen voor de Gemeente destijds of ook voor nu?

Ik denk ergens niet dat als deze gave zou werken dat het een voorspellen is van de toekomst.

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *