De onwaarschijnlijke profetische werkelijkheid dat opgeschreven staat in de Bijbel.

Met zekerheid grenzende waarheid, lezen hier, ik zou haast zeggen gelukkig, ook gelovigen van traditionele kerken de berichten mee.

Ze kunnen het nauwelijks bevatten wat ze hier lezen en omdat er zo een gebrek, ja echt zo een gebrek is aangaande het profetische woord, gaat men hetgeen wat ze hier gelezen hebben nog eens vragen aan hun eigen voorganger, dominee van eigen komaf.

Maar is het inmiddels veel beter in vele evangelische kerken?

Als je dan de reactie van deze zgn. gegoede en mogelijk geleerde mensen zijn in het Woord van God, zo naïef en nalatig zijn ze om de werken van de boze te ontmaskeren.

In de hoogste zin is alles het systeem van Babel. Paulus schreef al dat de werking van de wetteloze er was.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/2thessalonicenzen/2

2 Thessalonicenzen vers 7
Want de geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

Efeze 5:11
En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

Het woord Babel komt alleen al 440 keer voor in de Bijbel! Als het zoveel keer voorkom, wie zijn wij om daar weinig aandacht aan te geven.

Belangrijk is altijd wanneer het woord voor het eerst voorkomt:
Genesis 9 en 10

Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE.
10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

Direct na de zondvloed toen er schoon schip was gemaakt, ging het direct daarna toen de bevolking weer toenam, verkeerd.

De onwaarschijnlijke profetische werkelijkheid. We kunnen het onderzoeken.

In Babel zette Daniël, ook in lijn met Openbaringen, het kader neer waarbinnen in toekomstige gebeurtenissen bepaalde dingen nog zouden geschieden. Een deel daarvan wat toekomstig was toen Daniël dit opschreef en verkondigde is reeds vervuld binnen dat kader, een ander deel vindt pas plaats zijn vervulling in Openbaringen.

Daniël uit de stam van Juda. Zie ook bij een andere studie meer hierover.

Het systeem Babel was in de tijd van Daniël ook duidelijk een beestrijk. Het had ook al symptomen van volledige onderwerping aan het beeld. Ook daar speelde 666 al mee.

Jeremia 27:
Luister dan niet naar de woorden van de profeten die tegen u zeggen: U mag de koning van Babel niet dienen, want zij profeteren u leugen.

Ook in ons moderne Babel wordt door de linkse media, de linkse kerk zalvende, helende woorden gericht. Geleidelijk en subtiel. Dit alles onder de nom van zgn. “liefde” wordt alles getolereerd wat lijnrecht tegenover het Woord van God gaat.


Wat wij te horen krijgen is leugen. Waarom? Omdat het systeem van Babel onder ons is.

De dienaren zijn mogelijk de 13 machtigste families in de wereld die vandaag de dag het systeem optuigen. Dit gebeurt eigenlijk al eeuwenlang, maar na 4 juli 1776 is het echt in een versnelling terecht gekomen.

Het systeem, het opzetten van een geheel cashloze maatschappij is al voor vele en vele eeuwen bezig. Vanaf de late 14e eeuw kwam al het bankwezen op (Italië). Van 1776 is een duidelijk plan van de illuminatie sterk in opmars. Hun planning is een lange termijn planning.

De afgoden in de tijd van Daniël in Babel waren Bel en de Draag.
In het apocrief Daniël 14 wordt de passage van die afgoden beschreven.

Wat zijn kenmerken van Babel?
– een versterkte hoogte als vesting, liefst zo hoog mogelijk.
– uniformiteit in, tijd, maten, gewichten, geld enz.
– samenwerking om hogere gemeenschappelijke doelen te bereiken (denk aan milieu- eenwording vele kerken, wereldwijde problemen te verhelpen.
– het zich afzetten van alles wat God is en Jezus. Men heeft zijn eigen surrogaten, noem het Bel, Marduk, Molog, Remfan enz. enz.

Wie doen er mee?
Elk land in de wereld dat tegen de gevestigde orde gaat (de 13 machtigste families) dat wordt financieel gewurgd. De Bijbel heeft gelijk. Geld is de wortel van alle kwaad.

Komt Babel in Openbaringen voor als woord?
Nee, niet als Babel, naar wel als Babylon en Babylon komt 6x keer voor.

Er wordt afgerekend met het systeem, met de verleiding, het brengen van de anti-christ als uiteindelijke doelstelling. Babel-Babylon, staat voor meer dan een stad, gebied of land. Het is alles van dat maar het is ook een systeem.

Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam.

Ja gelovige lezer, u dit uit de gereformeerde kerken komt of uit een PKN of hersteld hervormd. Ja ook u lezer, die zich charismatisch noemt, evangelisch, of een pinkster achtergrond heeft.

Het profetische woord is getrouw en waarachtig. Gij doet wel er acht op te geven. Voegt niet toe aan de profetie of haalt er niets van af. Je ben welzalig als je Openbaringen hardop voorleest. Leest de profeten.

En wat is de rol en functie van de kerk?
Uit Jezus woorden, horen wij zijn innerlijke band. Hij vereenzelvigt dit als een lichaam. Meer emotioneler kan het niet. Wij, die uit de heidenen zijn, wij dit geënt zijn op de tak, wij hebben het genade evangelie.

Wij mogen een instructie, beter gezegd een waarschuwing, achterlaten voor het allerlaatste beestmaatschappij. Dé mensen die dan nog aanwezig zijn, kunnen dan nog ontkomen door niet te buigen voor de ‘beestmaatschappij’ die dan voor een korte tijd zal heersen.

Kijk ook eens naar andere Bijbelse visies of thema’s zoals de eindtijd.

https://spyfromthesky.nl/thema-eindtijd/de-tijd-van-het-einde/

De onwaarschijnlijke profetische werkelijkheid is de nogal opvallende titel van dit stukje. Dat klinkt mogelijk hoogmoedig, maar het poogt u als kerkelijk of gelovig persoon juist aan het denken te zetten.

Het wil je ook uitdagen om zelf tot die of je eigen overtuiging te komen.

We kunnen niet om het profetische woord van God heen. Het leidt tot in onze tijd en eigenlijk verder nog dan onze tijd.

Categorieën: Thema Eindtijd

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *