Wat een schaapachtig gedrag van vele politieke partijen. Let wel! De oude situatie die vernietigend is verslagen met de verkiezingen, die kiezen net al 4 jaar geleden via de EERSTE KAMER een eerdere afslag, voor dat een nieuwe EERSTE KAMER geïnstalleerd was. En zodoende is de rampzalige Pandemiewet aangenomen.

De partijen die voorstemde in de EERSTE KAMER zijn:

VVD / CDA/ D’66 / CU / PvdA / GroenLinks / SP. Waarom de SP hierin toch meegaat, terwijl het nieuws van vandaag 24-05-2023 weer juist de SP een “bindend” referendum op de agenda wilt zetten is mij een raadsel.

Gelukkig is van wat je christelijke nog mag noemen, alleen de SGP tegen. Die hebben het uiteindelijk toch nog goed begrepen en ik zou haast zeggen, dat die partij wellicht meer steun verdient, ook uit niet christelijke hoek.

De gemiddelde gewone en eigenlijk ‘domme’ burger die niets wil onderzoeken of zelfs maar enigszins in iets willen verdiepen en vastleggen voor zich zelf, die wil gewoon weer meegaan in het volksvermaak, van televisie, voetbal, een loos praatje en een biertje.

Bovenal willen ze gewoon weer op vakantie gaan. Niet uit te sluiten valt is de gedachte bij vele: “Na mij de zondvloed”. Laten we zelf vooral nu maar genieten. Onze kinderen en kleinkinderen zoeken het zelf maar uit.

En nota bene de partij BVNL diende eind december 2022 een Woo-verzoek in voor het vrijgeven van de ‘onbedoeld en ongewild’ bewaarde opnames van OMT-vergaderingen.

Deze opnames kunnen een belangrijk inzicht geven in het handelen van het OMT en het hoe en waarom van de keuzes en het beleid die tijdens de coronapandemie zijn gemaakt.

Zie bij de volgende link voor meer informatie en hoe je dit zou kunnen ondersteunen.

https://bvnl.nl/corona/bvnl-start-crowdfunding-om-de-geheime-omt-opnames-te-verkrijgen/

Waarom dan de titel “Rampzalig Pandemiewet aangenomen”?

https://stichtingvaccinvrij.nl/vijf-voor-de-hand-liggende-gevaren-van-de-pandemiewet/

De punten van de stichting vaccinvrij zijn o.a. de volgende:

1. De pandemiewet geeft de minister van VWS carte blanche voor het opleggen van arbitraire, onwetenschappelijke en gevaarlijke maatregelen en vaccins.

2. De pandemiewet ondermijnt democratische controle.

Er is een recente Europese verordening die eind december 2022 is aangenomen, zie de volgende link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022R2371

De titel is echt een bedreiging. Rampzalig Pandemiewet aangenomen.

In feite is de Pandemiewet die aangenomen is naar mijn mening niet democratisch en een rechter zou dit moeten verbieden. Duidelijk is dat de agenda van die Europese verordening die eind december 2022 is bekrachtigd, direct een niveau hoger gelegen ingebed gebied.

Met instemming van deze volksverraders zou je haast zeggen, sleuren ze ons mee in meer dan om alleen corona en de maatregelen die daar in het verleden zonder enig bewijs van effect genomen kunnen worden.

En voor wie echt lui is om dat hele document door te nemen, kijk naar de bovenstaande link en de markeringen eruit.

  • één gezondheidsbenadering (one health, dus onder de WHO, dus onder de VN).
  • milieu
  • klimaat

Die gekoppelde terminologieën zijn integraal en milieu en klimaat argumenten kunnen leiden tot verregaande communistische maatregelen.

Wat Hitler niet lukte, een 1000 jaar rijk, dat wordt na de 2e wereld oorlog heel subtiel gebracht. Een via de VN systeem opgezette wereldsysteem. Daarom is het VN-systeem straks en ook nu al hét instrument voor een centrale machtssysteem.

Een grote vraag die ik wil stellen en die ik eigenlijk nauwelijks heb gehoord en zeker niet een antwoord daarover is, dat stel dat onze volgende EERSTE KAMER tegen zou zijn, of een nieuwe EERSTE KAMER dit ongedaan kan maken.

En stel, en ik hoop zéér en zéér snel, dat Rutte gewoon moeten aftreden gelijk zijn makke en tamme volgbaren schapen van de VVD, CDA, CU en D’66 (wat is dit werkelijk een gruwel partij, totaal anti Goddelijk), dat er eindelijk mensen zijn die wakker zullen worden en anders gaan stemmen.

En dan via een nieuwe regering deze wet in Nederland ongedaan maken en eigenlijk daarmee ook de commitment met Europa verbreken.

Geloof maar dat achter de schermen van de Bilderbergers deze Europese verordening van eind december 2022 hebben besproken!

En om af te sluiten met een volgende link van Dr David E. Martin in het Parlement van de Europese Unie Mei 2023.

https://odysee.com/@rowanman28:0/Dr-David-Martin-At-The-International-Covid-Summit-3-Biological-Warfare-Enabling-Technology-That-Feels-Like-A-Weapon-Designed-To-Take-Out-Humanity:d.

Voor de vertaling en inhoud van zijn speech zie download hieronder.

En 2/3 van de politiek in de oude samenstelling stemde voor. En mocht je toevallig dit lezen. Denk je aan je vakanties, je pleziertjes, je voetval, biertje enz. Of stel, ja je geloof ook nog ergens een beetje in. Je ga zelfs wel eens naar de kerk.

Wens je dit je kinderen toe als een maatschappij waarin George Orwel 1984 nog maar kinderspel was van wat ons te wachten staat?


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *