Provinciale Staten verkiezingen 2023

Wat heeft dit ons wellicht wat te zeggen. Hoe moeten we dit mogelijk duiden?

Allereerst moeten we gaan weten wat de Provinciale Staten dan gaan doen en per wanneer? De stemuitslag zal een weerspiegeling zijn in het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit kiezen moet binnen 3 maanden gebeuren.

Sinds 1983 wordt sinds de wijziging in de Grondwet de Eerste Kamer om de vier jaar gekozen. De Eerste Kamer ziet toe of de 2e Kamer de (nieuwe) wet- en regelgeving goed gedaan hebben. Ze hebben een controlerende en toetsende taak.

Zie ook deze link. https://www.eerstekamer.nl/begrip/eerste_kamerverkiezingen

Op de site is verder te lezen dat het getrapte verkiezingen zijn en er best nog wel een ingewikkelde wegingsformule bijzit waardoor dit allemaal wordt bepaald.

Het hoeft geen betoog dat BBB flink aan de weg heeft getimmerd. De zittende regering kan nu de uitslag bekend is, er ook niet meer in hun maag zitten. Ze kunnen geen kant meer op en het CDA heeft geen andere keuze om zichzelf nog verder te beschermen om helemaal weggevaagd te worden, dan de motor op stikstofbeleid stil te gooien en hun boot naar de kant te sturen.

De Houdini-act van Rutte.

Na beraadslagen van de vier coalitie partijen kwam er een oplossing op het gebied van de stikstof. In de media werd al geroepen om tijd uit te kopen. Immers men legde dit even naast zich neer, het CDA kon op dit punt niet meer verder en D’66. kon ook niet anders dan instemmen omdat ander het kabinet zou vallen.

De strategie erachter is dat men eerst wacht tot de Eerste Kamer is gekozen en dan bekijken welke partijen met BBB door een deur gaan en dan het Provinciaalse beleid afwachten in de ontwikkelingen en mogelijk oplossingen in het stikstofdossier.

Tegelijkertijd kwam het ‘machtswellust’, het politieke beest van Brussel om het hoekje kijken en roeptoeteren om de regels en afspraken in de EU op te volgen. Blijkbaar heeft Nederland zich in het verleden gecommitteerd met het ingaan van bepaalde doelstellingen die ze zelf hebben opgegeven.

Kortom, wat de media zeggen, het kabinet koopt tijd uit, dat klopt wel. We zijn zo al gauw een half jaar verder en met de zomerreces erbij zitten we zo in oktober 2023 waar we zien of we nog steeds geen of wel water bij de wijn wordt gedaan.

Persoonlijk denk ik dat dit komt van een topadviseur van Rutte of van Rutte zelf om deze constructie te bedenken. Hoewel BBB nog niet de partij is waarop ik snel zal stemmen, hebben ze wel veel pre om mij over te kunnen halen.

Ik gun ze het succes dan ook wel. Duidelijk is dat BBB van christelijk tot niet christelijk van links tot rechts, dus stemmers heeft getrokken.

Is de BBB een partij voor Nederland. Geven ze om Nederland zoals Nederland is ontstaan en eigenlijk in de kern van waarde zo zou moeten blijven?

Kijk voor de volgende link wat over de oudste stad van Holland, t.w. de stad Dordrecht.

https://spyfromthesky.nl/(opent in een nieuwe tab)

Duidelijk is dat de houdbaarheid van Rutte voorbij is. Ook (eindelijk) is zijn eigen VVD partij hem wel zat. Rutte koopt tijd hopende tot na het zomerreces. Waarom dan toch?

Omdat hij dan in oktober echt het record heeft van de langstzittende premier met een feitelijk kabinet of is het nog anders?

Dit kabinet mogelijk verantwoordelijk voor vele doden van ouderen in de verzorgingstehuizen van de eerste pandemie golf, het misdadige was het opsluiten i.p.v. alle ouderen van elkaar in grote sportruimtes opvangen, want daarvan hebben de pensioenfondsen flink van geprofiteerd.

Het is niet tegen te houden en overduidelijk dat dit kabinet, gelijk vorige kabinet, ook in demissionaire toestand verantwoordelijk is, samen met het OMT voor de vaccinatie schade.

Wat ook werkelijk is, dat deze griep op bepaalde mensen wel kan huishouden en dit corona virus inderdaad op ziekenhuizen en verzorging veel vergt. Eigenlijk gelijk het 2018 woelige griepjaar waarin de ziekenhuizen het ook nauwelijks konden bijbenen,

Zie deze link op de Duits ZDF televisie van j.l. 13 maart 2023.

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/corona-hilfe-impfschaeden-long-covid-lauterbach-100.html

Luister de 7 minuten boodschap zelf. De Duitse minister van volksgezondheid, dus onze Hugo de Jonge, die geeft eerlijk toe dat de vaccinatieschade groter is dan hij eerder had beweerd. Mogelijk te goede trouw ook overgenomen dat er geen bijwerkingen waren van de vaccinatieschade.

Ook van Dissel trekt zich zo een beetje als laatste terug uit het OMT. De reden is pensioen, maar mensen met dit soort baantjes gaan vaak veel langer door dan de leeftijd waarop ze met pensioen mogen.

Denk aan Ab Oosterhuis. Een leeftijd al lang in de pensioen, maar mocht door de NPO media altijd opdraven. De NPO media dat steeds meer stinkt als een oude beerput van wat voor nieuws er naar buiten komt. Nee, er zijn nu geen media programma’s waarmee ze met angstporno cijfers ons bang kunnen maken.

Wereldwijd hebben alle spelers zich bijna teruggetrokken van de corona maatregelen die als werkelijk doel had om alles te digitaliseren en de QR-code een nog verdere eminente plek in de maatschappij te nemen, zodat we niet meer kunnen handelen op bepaalde gebieden als we geen QR-code zouden scannen.

Wat ook weer opvalt is dat vanaf 15 maart tot nu toe, er weer sprake is van flinke oversterfte, dat terwijl de griep op zijn hoogte punt al weer achter ons ligt. Sommige denken aan de laatste herhaalprik van oktober 2022. En ja, 5 maanden later kan dit effect nog terugkomen.

Te hopen valt dat de BBB gewoon een nuchter partij is die ook gewoon hun gezonde boeren verstand zal gebruiken en nooit met wetten in de Eerste Kamer zou instemmen om de voorgenomen pandemie wet die er nooit was in de wetgeving mee op te nemen.

Dan weten we ook meteen hoe laat het is, als deze partij daarmee in zal stemmen. Dan is het gewoon gecontroleerde oppositie.

Wie zich nog verder wilt verdiepen of de effecten van het OMT, het kabinet of het RIVM enig invloed heeft gehad, die komt tot de nuchtere onwerkelijke conclusie dat er allemaal geschoten is met een kanonskogel op een mug.

Deze ontwikkelen bevestigen steeds meer dat de zgn wappies gelijk hadden. Overigens deden de wappies serieus onderzoek naar bronvermeldingen.

Zie de site van Maurice voor een analyse van de effecten.

https://www.maurice.nl/2023/03/22/evaluatie-van-de-coronamaatregelen-inleiding/embed/#?secret=ZtBlvO4FIs

Rutte 12 jaar met waarheid en leugen vermengend, ontsnappend door zijn ervaring en niet in te pakken door elke politieke partij is verantwoordelijk. Hij laat een Nederland achter, dat in feite alleen maar achteruit is gegaan.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *