Het moet ergens rond 1984 geweest zijn waarop of beter gezegd wanneer begon mijn achterdocht flink op te spelen.

De aanleiding was dat ieder Nederlander van de belastingdienst een brief kreeg waarin zwart op wit erin stond waarvoor het Sociaal Fiscaal nummer voor zou dienen.

De plechtige belofte was dat het alleen was opgezet dat diende voor de belastingdoeleinde. Ik die tijd waren nog maar zeer weinig mensen wakker, zelf niet in vele kerken of gemeenten omdat ze totaal geen weet hadden van wat er achter de schermen gebeurde.

Destijds wist ik al dat deze eerst zo lijkende onschuldige opzet van de belastingdienst zou uitlopen op een totale controle mogelijkheid waarin alles aan elkaar gekoppeld zou worden.

Soms wens je in bepaalde ontwikkelingen helemaal geen gelijk te krijgen, maar ik zag steeds meer ontwikkelingen en patronen daarom heen die het plaatje kloppen gingen maken.

Er waren ook brochures van de stichting Moria van J.J. van Baaren. Hij was als het ware een ex ingewijden van het systeem van de loges of wel de illuminaten.

Eenmaal tot geloof gekomen had J.J. van Baaren dusdanige brochures geschreven die zijn tijd vooruit waren.

Dit allemaal lezende en met de achtergrond van de brief van de belastingdienst kreeg ik veel interesse in het profetische woord dat in de Bijbel te vinden is.

En zo begon : Wanneer begon mijn achterdocht.

Er is nu nog een uitgever die ze wederom publiceert. Ik wil geen reclame maken, maar de importantie om bepaalde brochures te lezen raad ik de lezer aan.

De komende computermaatschappij om naar eentje te noemen.

https://www.importantia-publishing.nl/c-3323098/j-i-van-baaren/

Bovenstaand de link van de uitgever.

Of de brochure :

Het geheimenis der wetteloze – J.I. van Baaren

Helaas is het zo dat vele christenen zich nooit hebben verdiept. Het verbaasde mij waarom op zich zo weinig gesproken wordt over het profetische woord.

Onze toekomst staat daarin vermeld. Hetzij aan de goede kant, hetzij aan de slechte kant. Wij hebben een keuze!

Er blijkt ook destijds al veel meer achter de schermen te gebeuren qua inspanning om dit voor elkaar te krijgen.

Wat we toen niet hadden, internet, waarin we snel onze meningen en bevindingen snel kunnen delen, daarvoor moest je destijds helemaal veel moeite doen.

Ook toen al, was de politiek in feite in handen van veel grotere spelers (wereldwijd) achter de schermen.

https://www.zoeklicht.nl/artikelen/sofi-nummer-u-bent-al-genummerd-13784

Bovenstaande link geeft het ook al aan.

Wanneer begon mijn achterdocht is in dit bericht niet meer zo interessant. Dat weet de lezer nu wel. De vraag is, wanneer begint uw achterdocht.

Geloof je alles wat de media je zeggen. Weet je wat een blauwdenker is en durf je dit te zijn?

Het bericht van de bovenstaande link zie je hieronder.

Het moet voor de ontwikkelaars van registratie-systemen niet gemakkelijk zijn geweest om iedereen op één lijn te krijgen: de bedoeling was natuurlijk dat iedere burger uiteindelijk in een uitgebreid systeem kon worden geregistreerd waardoor snelle afwikkeling van gegevens mogelijk zou worden.

Er gingen heel wat voorbereidingen aan vooraf om zo’n geavanceerd systeem op nationaal niveau te ontwikkelen. De toenmalige regering wilde wijselijk inspelen op de technologische vooruitgang; het liefst zonder veel tegensputteren van de oppositie.

De kranten formuleerden deze ontwikkeling destijds zo: “De consumentenbond zal zich op voorhand verzetten tegen de invoering van het sofi-nummer.

De bond zal aan het ministerie van financiën gaan vragen om volledige opening van zaken. Volgens de consumentenbond is het sofi-nummer een onding.

Alle persoonlijke gegevens kunnen er aan worden vastgeknoopt.

De consumentenbond was niet onder de indruk van het feit dat de fraude goed kan worden bestreden of dat er zuiniger met subsidies kan worden omgegaan”.

Verder constateerden de media “…dat in Duitsland een persoonsnummer kant en klaar ligt te wachten op brede toepassing.

Wat nu aan de gang is komt werkelijk overeen met de voorspelling van George Orwells boek: 1984; “Big Brother is watching you!” meende de consumentenbond. Niet alleen het voorkomen van vruchteloos heen en weer gepraat is voor financiën de reden ‘de noeste arbeid in stilte te volvoeren’. Een tweede reden is dat hierdoor de rol van de uitvoeringsorganisaties drastisch kan veranderen, want de invoering van het sofi-nummer opent de mogelijkheid om vanuit een centraal punt betalingen te gaan verzorgen. (uit het A.D.)

Begin jaren tachtig toog men aan het werk. Heel ondemocratisch werd “in alle stilte” aan de voorbereiding van dit monsterproject begonnen. De bedoeling was dat de regering dit systeem zou introduceren in die maatschappelijke takken waarin zij veel invloed had (uitkeringsinstanties en de belastingen. Vandaar de latere naam ‘sociaal’ ‘fiscaal’ nummer; samengevoegd tot “so”
“fi” – nummer).

Er was in eerste instantie helemaal niets mis met de invoering van een sofi-nummer. Eigenlijk is het een heel gewoon nummer; een ‘kind’ van deze technologische tijd waarin centralisatie van gegevens en snelle gegevensverwerking een voorwaarde is geworden van de huidige samenleving.

O.k. dat is zelfs voor een onwetende buitenstaander begrijpelijk. Ware het niet dat de feitelijke invoering van dit sofi-nummer op merkwaardige wijze geschiedde.

Men moet met vergeten dat de voorbereidingen die getroffen werden om het sofinummer ‘aan de man’ te brengen natuurlijk heel veel tijd, moeite en geld kostten. De toenmalige regering zou het liefst gewild hebben dat maatschappelijke instanties zoals de consumentenbond tijdens de invoering van het sof!-nummer even de andere kant hadden opgekeken.

Misschien werd deze wens wel de vader van de gedachte. De afwikkeling verliep – op zijn zachtst gezegd – heel merkwaardig. In de kerstperiode van 1989 bleven tijdens het debat over de invoering van het sofi-nummer alle grote partijen weg.

De toenmalige voorzitter Piet Steenkamp, reageerde verontwaardigd omdat voor het eerst in de geschiedenis van de Eerste Kamer een grote groep leden doelbewust wegbleef.

Juist de Eerste Kamer, de instantie die waakt over het democratische gehalte van nieuwe wetten, was tijdens het debat over de invoering van het sofi-nummer slechts minimaal bemand.

Natuurlijk zeiden PvdA en D66 dat ze – als ze aanwezig waren geweest – vóór de invoering van het sofi-nummer hadden gestemd.

Hoe dan ook, het sofi-nummer werd op relatief gemakkelijke wijze doorgevoerd. Maar, zoals verwacht, bleef het gebruik van het sofi-nummer niet alleen maar bij sociale en fiscale doelen.

Achteraf kreeg de consumentenbond toch gelijk. Iedereen die de moeite neemt om naar zijn haar paspoort te kijken ziet rechts onderaan dat zijn/haar persoonsnummer ook tevens zijn/haar soft-nummer is.

Ook op het rijbewijs heeft het sofi-nummer zijn plaats veroverd. (links bovenaan). Het gebruik van het sofinummer is dus niet blijven steken bij de afdeling ‘sociaal’ en ‘fiscaal’.

Het sofi-nummer heeft duidelijk een andere weg ingeslagen, namelijk die van een algemeen persoonsnummer (is niet het paspoortnummer).

Een ontwikkeling die we argwanend blijven volgen.

Misschien dat de consumentenbond toch gelijk gaat krijgen: “Big Brother is watching you!!”. De consumentenbond suggereerde meer dan 10 jaar geleden immers al dat het sofi-nummer de mogelijkheid opent om vanuit een centraal punt betalingen te verzorgen.

Wie weet! Misschien dat men het soft-nummer in de toekomst gaat gebruiken als vervanging van het banknummer. Dat zou makkelijk zijn.

Zo’n ontwikkeling is niet ondenkbeeldig. Beide systemen maken gebruik van 9 cijfers. De kans om dan vanuit een centraal punt het betalingsverkeer te gaan regelen en controleren wordt dan pas echt mogelijk gemaakt.

Bovenstaand bericht is ook al vrij oud. Weet Zoeklicht zelf nog dat dit destijds schreven is richting het jaar 2000.

Kijk ook eens naar de volgende link. Is nog niet gereed, maar dan weet je genoeg.

https://spyfromthesky.nl/wereldvisies/het-indrukwekkende-vn-systeem/(opent in een nieuwe tab)

En kijken we nu naar het BSN nummer. Ja , dat is precies hetzelfde. Het Sociaal Fiscaal nummer was de voorloper, alleen in de benaming, en aan de gekoppelde databases van destijds.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/welke-organisaties-mogen-mijn-burgerservicenummer-bsn-gebruiken

Welke organisaties mogen mijn burgerservicenummer (BSN) gebruiken?

Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van uw burgerservicenummer (BSN). Andere organisaties mogen uw BSN gebruiken als dit in een wet staat.

https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/bsn.html

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid.

Alle banken in Nederland zijn wettelijk verplicht om het BSN van hun klanten te hebben. We hebben uw BSN nodig om financiële informatie met de overheid te delen.

Zo delen we bijvoorbeeld uw saldo of vermogen met de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/aangifte_doen/praktische_informatie/burgerservicenummer/burgerservicenummer

U vindt uw burgerservicenummer onder andere op de volgende documenten:

  • uw paspoort
  • uw rijbewijs
  • uw identiteitskaart
  • de aangiftebrief die u van ons ontvangt
  • een aanslag (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) die u van ons ontvangt

Maar het gaat (veel) verder. En weer worden we subtiel gedwongen mee te gaan. En er zijn genoeg eurofiel idioten in Nederland die voorop zullen lopen. Vooral uit de linkse hoek.

https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2023/11/08/european-digital-identity-council-and-parliament-reach-a-provisional-agreement-on-eid/

Vertegenwoordigers van het Raadsvoorzitterschap en van het Europees Parlement zijn tot een voorlopig akkoord gekomen over een nieuw kader voor een Europese digitale identiteit (eID).

De goedkeuring van de verordening Europese digitale identiteit is een fundamentele stap naar een unieke en beveiligde Europese digitale identiteit voor de burger. Dit biedt de Europese Unie een belangrijke troef om zich positioneren als mondiale referentie op digitaal gebied en onze democratische rechten en waarden te beschermen.Nadia Calviño, demissionair eerste viceminister-president en minister van Economische Zaken en Digitale Transformatie van Spanje

Europese portemonnee voor digitale identiteit

De herziene verordening zorgt voor een heuse omwenteling wat betreft digitale identiteit in Europa en moet personen en bedrijven universele toegang geven tot veilige en betrouwbare elektronische identificatie en authenticatie.

Met de nieuwe wet kunnen de lidstaten burgers en bedrijven een digitale portemonnee aanbieden waarmee zij hun digitale nationale identiteit kunnen koppelen aan andere persoonlijke attributen (zoals een rijbewijs, diploma’s, bankrekeningen). Met die digitale portemonnee op hun smartphone kunnen burgers zich met één druk op de knop identificeren en elektronische documenten delen.

Voor nu stop ik deze eerste posting van de categorie (digitale) controle maatschappij. Een volgend artikel zal er verder op ingaan.


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *