In een vorig artikel schreef ik al iets over de voorlopen voorganger(s) van het huidige BSN nummer en is het gebruik BSN nummer nu (af)gekaderd in duidelijke wetten zodat we weten waaraan we aan toe zijn en of en hoe nog mogelijk beschermd zijn?

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/identificatie/burgerservicenummer-bsn/voorwaarden-gebruik-bsn

https://stb.bsn-koppelregister.nl/alb/autorisatielijst_bsn.xml.html

Gebruik BSN in andere gevallen

In artikel 46 UAVG staat ook dat bij algemene maatregel van bestuur andere gevallen kunnen worden aangewezen waarin het BSN kan worden gebruikt.

En dat is nu net het punt dat gebruikt kan worden bij zgn. problemen die zich kunnen ontwikkelen in de wereld.

Was dit gebruik BSN in andere gevallen onlangs gebeurd?

Dat is een interessante vraag. Denk aan het Corona spel dat ze hebben gespeeld. Een QR-code voor een toegangsbewijs en de vrijheid, de zogenaamde vrijheid van je eigen feestje. Zie onderstaande link en een fragment hieruit.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/01/coronacheck-app-nu-ook-inzetbaar-voor-reizen

Uitzonderingsroute

In de loop van de dag gaat ook het webportaal voor zorgverleners open. Dat is een website waarmee artsen en andere zorgverleners herstel- en vaccinatieverklaringen kunnen maken voor mensen bij wie dat via de reguliere route niet automatisch goed gaat. Dat kan het geval zijn als er iets is misgegaan in de registratie van de vaccinatie, of als iemand gevaccineerd is bij de huisarts maar heeft aangegeven dat hij zijn gegevens niet wil delen met het RIVM. Dan kan CoronaCheck niet automatisch een vaccinatiebewijs aanmaken. 

Via het webportaal kunnen zorgverleners op een eenvoudige manier een papieren QR-code genereren. Het webportaal kan op basis van een BSN-nummer en de eigen registratie van de zorgverlener automatisch een QR-code genereren, maar zorgverleners kunnen zo nodig ook zelf patiëntinformatie en vaccinatie-informatie invullen. 

We moeten onthouden dat de WHO nu die app heeft omarmd als instrument. Dit voor een volgend wereldwijd gecreëerd probleem.

De Qr-code en app viel onder het Europese digitaal coronacertificaat.

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl

Op 1 juli 2023 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het EU-systeem van digitale coronacertificaten overgenomen om een mondiaal systeem op te zetten dat burgers overal ter wereld beschermt tegen huidige en toekomstige gezondheidsbedreigingen, waaronder pandemieën.

Digitaal partnerschap EU-WHO

Om de overname van het Europees digitaal coronacertificaat door de WHO te vergemakkelijken en aan de werking en verdere ontwikkeling ervan bij te dragen, is de Europese Commissie met de WHO een partnerschap op het gebied van digitale gezondheid aangegaan.

Binnen dit partnerschap zal het WHO-systeem in verschillende fasen technisch worden uitgewerkt met het oog op aanvullende gebruiksdoeleinden, zoals de digitalisering van het internationaal bewijs van vaccinatie of profylaxe (International Certificate of Vaccination or Prophylaxis). De uitbreiding van dergelijke digitale oplossingen is essentieel om voor een betere gezondheid voor burgers overal ter wereld te kunnen zorgen.

Bovenstaande passage moeten ons genoeg zeggen denk ik !

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32023H1339

Aanbeveling (EU) 2023/1339 van de Raad van 27 juni 2023 inzake toetreding tot het door de Wereldgezondheidsorganisatie opgerichte wereldwijde digitale gezondheidscertificeringsnetwerk en tijdelijke regelingen om internationaal reizen te vergemakkelijken met het oog op het verstrijken van Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)

Vooralsnog lijkt het erop dat we niet mee (kunnen) doen. AVG laat het niet toe, maar ook vindt Nederlands het te dwingend.

Maar we weten dat Rutte haast had met de Pandemie wet die op 23 mei is aangekomen door de EERSTE KAMER met 1 stem verschil.

Koppeling pandemie wet door de WHO QR code en BSN nummer.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/07/01/coronacheck-app-nu-ook-inzetbaar-voor-reizen

We zien dus dat snel een koppeling is tussen een systeem als pandemie wet of een aankondiging van de WHO dat via een vereiste QR code een koppeling is.

Bovenstaand voorbeeld is niet weg te denken. De vorige keer konden we nog met een papieren versie mogelijk dit laten zien.

Bij een volgende pandemie van de ziekte X die de WHO maar al te graag zo snel zou willen uitroepen verwacht ik dat alleen het gebruik van een slimme gegevensdrager, dus de Smartphone, dan als eis en bewijs wordt gesteld.

Zien we hier ook de toepassing van de Smartphone?


0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *