Als we zoeken in de Bijbel op het woord Vredevorst, dan ontdekken we dat dit slechts één keer voorkomt en wel alleen in het oude testament.

Jesaja 9 lezen we het onderstaande.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/jesaja/9#5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,

en de heerschappij rust op Zijn schouder.

En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman,

Sterke God,Eeuwige Vader, Vredevorst.

6 Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk,

om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid.

Het is de profetie vanuit Jesaja dat we lezen. Dit is vervult omdat Jezus is gekomen.

Op zich zei Jezus dat hij niet gekomen is om vrede op aarde te brengen. Nee, geen vrede maar eerder verdeeldheid.

Hoe kan dit dan toch. Waarom dan toch Vredevorst? Nou, door Jezus te herkennen als de Zoon van God en geloven dat Zijn bloed voor onze zonde gevloeid heeft en dat hij moest sterven (hij legde Zijn leven af) en op de 3e dag is opgestaan, dan kunnen we komen tot de Vrede met God.

Deze onze Messias de Vredevorst. Niet alleen dat draagt zijn naam maar ook Wonderlijk, Raadsman, Sterke God en Eeuwige Vader naast Vredevorst.

Kijk ook eens naar andere Bijbelse onderwerpen op deze site.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/volharding/

Op Christipedia kun je ook iets vinden over dit thema, zie hieronder de link.

https://www.christipedia.nl/wiki/Vredevorst

God van de Vrede.

Kijken we naar de tekst passage van “God van de Vrede”, dan komen we dit alleen tegen in het Nieuwe Testament.

We zien deze passage vier keer herhaald en wel door Paulus.

Laten eens de laatste passage bekijken uit 1 Thessalonicenzen 5:23.

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

We zien de gehele mens benoemd met de God van de Vrede Zelf, geest-ziel-lichaam.

Dus geest, ziel en lichaam moeten perfect bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *