Waarom wordt er wereldwijd zo geprotesteerd inzake de oorlog tussen Hamas en Israël? Het antwoord is omdat Jeruzalem struikelblok voor de wereld is.

Zijn er ergens anders misstanden door oorlogen of genocide, dan is het hooguit beperkt wat protest, ook al zijn daar veel meer doden te betreuren.

Waar kom dit vandaan dat Jeruzalem struikelblok voor de wereld? Er is een wijs boek, de Bijbel, die profetisch erover spreekt.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/zacharia/12#3

Zacharia 12 vanaf vers 2.

Alle volken trekken op.

2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Bovenstaande profetie is nog niet vervuld. Het lijkt een soort oordeel profetie. Hoe ver zijn we hiervan af? Niemand weet het.

Persoonlijk denk ik vanuit de kennis die ik heb vanuit de Bijbel dat dit gebeurt snel nadat de gemeente van Christus weggerukt is, weggenomen is, of te wel de opname.

Ik weet dat er onder christenen verschillende meningen zijn, maar wie serieus de Bijbel in de context probeert te lezen en te begrijpen die weet dat deze uitlegging het dichtst bij de werkelijkheid komt uitgaande dat je de meeste teksten letterlijk neemt, tenzij het duidelijk anders is.

Wie online Bijbelteksten wil opzoeken die kan het bijvoorbeeld hier doen:

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/zacharia/12

Wie de bovenstaande link voor zich zelf zal lezen, die ziet zo een direct verslag van God alsof dit een directe beschrijving is die je zo zou kunnen lezen van een toekomstige krant uitgaven.

Toekomstige krant situatie verslag Zacharia 12.

Nu weet ik wel dat dit laatste niet waar kan zijn, maar het gaat om het voorbeeld en stijl. God pakt kort en krachtig uit van wat er nog te gebeuren zal en hoe dit toekomstig gebeuren plaats zou vinden.

Inmiddels weten we dat de oorlog tussen Hamas en Israël is uitgebroken. We weten ook de berichtgeving, de feiten over wie het ziekenhuis heeft geraakt en dat was zeker niet Israël.

We zien in de tekst eigenlijk dat God ingrijpt in de grote verdrukking van Israël.

Bekijken we nog eens vers 3:

3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

Alle volken zwepen elkaar op.

Bovenstaand gebeuren is een gebeuren dat de volken elkaar aansporen, opzwepen om op te trekken.

We zien nu vlak voor dit eindtijd scenario al de beelden wereldwijd van de nieuws en media nieuwsgaring en mening.

Denkend hoe snel in de landen wereldwijd Israël de schuldige was aangaande het ziekenhuis.

Ook in de kerken en gemeenten lag direct het oordeel gereed, ook in de politiek met in Nederland voorop Frans Timmermans.

Dit zijn directe voorafschaduwingen die we nu ook al kunnen zien.

Waarom was eeuwenlang Israël niet interessant om te wonen? Er groeide bijna niets en het land lag er redelijk verlaten bij op wat bewoners na.

Toen er geen sprake was van de vorming van plannen dat de Joden een thuisland nodig had, was er in dat gebied ook helemaal geen sprake van inwoners als Palestijnen.

Da Jeruzalem struikelblok voor de wereld is, is gelegen in hogere zin van de volken dat ze de God van Israël niet willen en het heil via zijn Zoon Jezus Christus bestrijden.

Ondanks Zacharia 12, lezen we dat Jeruzalem zal blijven bestaan, terwijl alle vijandelijke volken worden geveld. Ja, letterlijk geveld denk ik.

Jeruzalem blijft op zijn plaats staan.

De reden waarom Jeruzalem op zijn plaats blijft staan in Zacharia 12: 6

6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.

Dat is gelegen omdat Jezus dan dé zichtbare wederkomst (is geen opname) dan voor de wereld duidelijk is. De gelovigen van de eerdere opname achtervolgen dan hem. En de hele wereld, elk oog is getuige daarvan.

Zacharia 14:4

4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen.

Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden.

De onderstaande link geeft als onderwerp de tekenen van het einde van de wereld.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-tekenen-van-het-einde-van-de-wereld/

Hoe staat het met de kerken en gemeenten in Nederland en wereldwijd.

Herkennen we wellicht niet dat de belangstelling voor Israël is afgenomen in kerken en gemeenten?

Gaat het zoveel beter in de kerken en gemeenten met meer het loslaten van het Woord van God, het alles moet maar kunnen?

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *