Dit bericht van is Israël een politiek vraagstuk is meer geschreven voor christenen of voor gelovigen die zich tot het christelijke kamp behoren.

Maar natuurlijk kunnen ook gewone lezers er wat mee, geïnteresseerd in achtergronden. En zeker in het eerste gedeelte van dit schrijven of geschiedenis en feiten.

Nu zal ik naast historische feiten die ik probeer neer te zetten, op andere onderwerpen wellicht ook wat prikkelend kunnen overkomen, juist om je denken aan het denken te zetten.

Onderwerpen als christelijke religie, vervangingsleer en kingdom now komen aanbod.

Wat is een pogrom? Een pogrom is een uitbarsting van geweld en buitensporigheden, gericht tegen een deel van de bevolking.

Tegen wie wordt dit vaak uitgevoerd? Vaak gaat het om een minderheidsgroepering, met name de Joden

Welk woord kunnen we gelijk zetten met pogrom? aangeduid als een ‘razzia tegen de Joden’.

https://historiek.net/pogrom-betekenis-tweede-wereldoorlog/86281

Voor Christus

De eerste bekende pogrom wordt beschreven in het Bijbelboek Esther. Hierin staat dat tijdens de Babylonische ballingschap door koning Ahasveros een wet werd gemaakt dat op de dertiende dag van de maand adar de Joden zouden worden uitgeroeid. Voordat het zo ver was, werd het de Joden echter geoorloofd zich tegen hun aanvallers te verweren. Dit werd hierdoor een Joodse feestdag.

We zien in het verhaal van het boek Ester dat Israël een politiek vraagstuk was. Natuurlijk in de zin van de Joden. Eigenlijk ook gelijk aan nazi Duitsland.

Na Christus

Pogroms.

1033: In het islamitische Fez in Marokko vond in 1033 een pogrom plaats met duizenden Joodse doden. In 1276 werden in dezelfde stad opnieuw Joden vermoord.

1066: De eerste grote pogrom op Europese bodem was in 1066 in Granada in Andalusië. Moslims moordden toen het grootste deel van de Joodse gemeenschap uit met enkele duizenden doden als gevolg. De Joodse vizier Joseph ibn Naghrela werd gekruisigd en de Joodse wijk verwoest. In 1011 was er in Córdoba al een kleinere islamitische pogrom geweest.

1096: In de middeleeuwen zijn er in West-Europa vele pogroms geweest. In 1096, bij het begin van de Eerste Kruistocht, werden onder meer de Joodse gemeenten van Mainz en Worms vernietigd.

1189: Massamoorden op Engelse Joden voorafgaande aan de Derde Kruistocht.

1291: Pogroms in Bagdad en omstreken, waarbij zeker enkele honderden Joden gedood werden.

1309: In het Zuid-Limburgse Born werden 110 Joodse vluchtelingen uit Sittard en Susteren vermoord in een pogrom. De Joden hadden hun toevlucht gezocht in het kasteel omdat ze daar veilig dachten te zijn. Dat bleek niet zo te zijn: de Joden werden vermoord en het kasteel in brand gestoken. Het was de eerste massamoord op Joden op het huidig Nederlands grondgebied.

1348-1349: Na de pestepidemie van 1346-48 kwam het ook in grote delen van Europa tot pogroms. In 1348 en 1349 werden onder meer de Joodse gemeenschappen van Brussel, Zutphen, Bazel en Frankfurt am Main vernietigd. Dit was de tijd dat veel West-Europese Joden naar Polen vluchtten, waar ze toen welkom waren. Dit is de oorsprong van de Joodse gemeenschappen in Polen en Oost-Europa. Hierna maakten deze gemeenschappen tijd lang een grote bloei door (zie ook Joods vestigingsgebied in het Russische Keizerrijk).

Portugese Joden vluchten vooral naar Nederland.

1465: Joodse gemeenschap van Fez bijna volledig uitgeroeid.

1506: Paaspogrom van Lissabon, opgeroepen door twee Dominicaner monniken. In drie dagen zijn er tussen 2000 – 4000 Joden vermoord door een dol geworden menigte waarbij zich veel zeelieden van Hollandse, Zeeuwse en Franse afkomst aangesloten hebben.

1679: Pogrom met daarna de verdrijving van 10.000 Joden uit Sanaa (Jemen) naar de woestijn van Tihama. Slechts duizend kwamen levend terug.

1790: Pogrom van Tétouan, Marokko. Hierbij vielen zes tot acht doden bij de Joden.

Kreet uit het leger, een oud gebruik is het Hep-Hep-Hoera.

1819: De “Hep-Hep-rellen” in Duitsland. Deze kreet in feite antisemitisch.

1821, 1859, 1871, 1881 en 1886: Pogroms in Odessa. De eerste pogroms gingen uit van etnische Grieken en waren tegen Joden gericht. Vanaf 1871 nam ook de Russische bevolking deel aan de pogroms.

1834: Pogrom in Safed in Palestina waarbij naar schatting 500 Joden werden vermoord.

1881-1884: Pogroms in Rusland volgend op de moord op tsaar Alexander II. In meer dan tweehonderd plaatsen gericht tegen Joden, waaronder Kiev, Kropyvnytsky, Odessa en Warschau.

1888: Massamoorden op de Joden in Isfahan en Shiraz, Iran.

Pogrom in de moderne eeuw.

1903-1906: Golf van pogroms in Rusland, waarbij de Joden in 64 steden werden aangevallen. De bloedigste pogrom vond plaats in Odessa, waar tussen 400 en 2500 Joden om het leven kwamen.[8] Golda Meïr, de latere Israëlische premier, heeft in haar jeugd de pogrom in Odessa meegemaakt. Deze ervaring heeft haar voor de rest van haar leven getekend. De pogrom in Kisjinev werd ook internationaal bekend. In de musical Fiddler on the Roof komt zo’n pogrom voor.

1907: Pogrom van Casablanca in Marokko. Plundering en vernietiging van het Joodse getto. Hierbij vallen ongeveer 30 doden.

1910: Pogrom van Shiraz, Iran. Er kwamen twaalf Joden om het leven en er vielen 50 gewonden.

1912: Pogrom van Fez, Marokko met ongeveer 60 doden.

1919: Pogrom tijdens de Argentijnse Tragische Week, waar Joden en Catalanen lukraak werden aangevallen. De redenen zijn niet duidelijk en er zou kunnen worden gewezen op de invloed van het Spaanse nationalisme, dat de Catalanen in die tijd kwalificeerde als Semitische etniciteit.[9]

1919-1920: Pogroms in Oekraïne. Tijdens de burgeroorlog komen tussen 35.000 en 50.000 Joden om het leven bij diverse pogroms. Ze waren vooral het werk van het Russische Witte Leger, maar ook van de Bolsjewieken en de regering van de Oekraïense nationalistische leider Symon Petljoera.[10] Konstantin Paustovski beschrijft in het derde deel van zijn memoires deze pogroms en plunderingen. Petljoera werd in ballingschap in Parijs op 25 mei 1926 vermoord door Sholom Schwartzbard.

1929: Pogroms in Hebron[11] en Safed, Palestina, met respectievelijk 67 en achttien tot twintig doden.

1934: Door overheid bekrachtigde anti-Joodse pogroms in het Turks Oost-Thracië. Rond 15.000 Joden verdreven uit de regio.[12]

1938: De Reichskristallnacht was een dagendurende pogrom. Tijdens de Kristallnacht werden 92 Joden vermoord.

Moderne pogrom.

Tweede wereld oorlog 1940-1945

Een moord op 6 miljoen Joden. De eindoplossing werd in Duitsland beslecht met Endlösung der Judenfrage. Een systematische genocide op het Joodse volk in Europa, de Holocaust.

Ook dit vraagstuk klopt . Is Israël een politiek vraagstuk? Hoewel er al ontwikkelingen waren voor een thuisland, was vooral na afloop van de Holocaust na de oorlog uiteindelijk een zet om een meerderheid van de leden van de VN ermee in te stemmen.

1941: Kaunaspogrom: 25-29 juni. Op 27 juni 1941 werden door Litouwse nationalisten vele tientallen Joden vermoord op een plaats genaamd Lietūkisgarage. De slachtoffers werd met een metalen staaf de schedel ingeslagen.

1941: De zogenaamde Farhud in Bagdad, Irak. Zeker 600 Joden werden vermoord en minstens 12.000 woningen werden geplunderd.

1946: Na de Tweede Wereldoorlog vond in 1946 in Kielce in Polen de laatste pogrom binnen Europa plaats. Hierbij verloren 41 Joden het leven.

1948: Na het uitroepen van de staat Israël in 1948 vonden in de Arabische wereld veel pogroms plaats. In Aden kwamen 80 Joden om het leven (Pogrom van Aden), in Caïro meer dan 70, in Marokko 44, in Syrië zeventig en in Libië een onbekend aantal. Dit leidde tot een golf van vluchtelingen uit de Arabische wereld naar Israël. De laatste pogrom in Marokko was die in 1954 in Sidi Kacem met twaalf doden.

1955: Pogrom van Istanboel tegen de Griekse minderheid, maar in mindere mate ook tegen Armeniërs en Joden gericht.

Er is één parallel. In het oude testament en dat ik de Holocaust. Hier werden de Joden systematisch uitgeroeid zonder dat ze zich goed kunnen verweren.

Er zijn na de oorlog bijzonder profetische aspecten tussen de 10 gehangenen van Duitse oorlogsmisdadigers en Haman die in het boek Esther voorkwam.

Profetische overeenkomst tussen Haman en Hitler.

In Esther 9 vanaf vers 13 staat.

13 Toen zei Esther: Als het de koning goeddunkt, laat het dan aan de Joden die in Susan zijn, toegestaan zijn om ook morgen te doen volgens de wet die voor vandaag geldt; en laat men de tien zonen van Haman aan de galg hangen.

De 10 symbolische zonen van Hitler die werden opgehangen tijdens het Neurenberg proces.

https://historianet.nl/oorlog/tweede-wereldoorlog/nazisme/hoeveel-nazis-werden-er-berecht-in-neurenberg/

De Processen van Neurenberg waren een reeks rechtszaken tegen nazikopstukken na de Tweede Wereldoorlog in de Duitse stad Neurenberg.

Het bekendste proces duurde van november 1945 tot oktober 1946, waarbij 24 vooraanstaande nazi’s werden berecht wegens oorlogsmisdaden, onder wie Luftwaffebaas Hermann Göring, rijksminister Martin Bormann en minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop.

Drie van hen werden vrijgesproken, 12 werden ter dood veroordeeld en de rest kreeg een lange celstraf. Twee zaken werden beëindigd wegens ziekte of zelfmoord.

Executie van de doodvonnissen

Op 16 oktober 1946 werden de hiertoe veroordeelden ter dood gebracht in de sportzaal van de gevangenis van Neurenberg, waar zij tijdens het proces gehuisvest waren. Göring bleek die dag al dood te zijn, hij had zelfmoord gepleegd.

Haman uit de Bijbel en het getal tien.

 De vonnissen werden voltrokken door sergeant John C. Woods. De veroordeelden werden opgehangen volgens het principe van een lange val, waarna de nek brak.

Volgens de officiële rapporten ging alles volgens plan, maar tegenwoordig wordt wel beweerd dat dat niet het geval was en dat Woods de val met opzet korter had gemaakt, zodat de veroordeelden zouden sterven door verstikking.

 De tijd tussen de executie en doodverklaring was namelijk erg lang; Ribbentrop hing 14 minuten voordat hij stierf, Keitel 24 minuten. Frick sloeg in zijn val met het gezicht tegen de rand van het gat.

Enkele uren nadat Seyss-Inquart als laatste stierf, werden de lichamen van de ter dood veroordeelden naar het crematorium van het Ostfriedhof in München gebracht en daar verbrand.

De as werd verstrooid over de Isar.

Het bijzonder aan dit gebeuren in Neurenberg is dat van de 12 veroordeelden tot de doodstraf er twee al eerder zich van het leven hadden ontnomen.

Er bleven er dus 10 over. Eigenlijk gelijk het aantal van de zonen van Haman.

Gruwelijkheden in Oekraïne.

Het volgende bericht is ook gruwelijk en speelde zich af in Oekraïne.

https://historiek.net/oekraiense-pogroms-als-voorbode-van-nazimisdaden-twintig-jaar-later/146357/

Oekraïense pogroms als voorbode van nazimisdaden twintig jaar later.

Is Israël een politiek vraagstuk? Helaas moeten we die vraag met “ja” beantwoorden. Maar de politiek krijgt mogelijk in de niet ze verre toekomst een politiek figuur die het vraagstuk vreedzaam zou kunnen oplossen.

Dat moet dan toch wel goed zijn en gaan als de hele wereldgemeenschap dit een goed plan is en ook wat effecten meetbaar gaan zijn.

Baanbrekende kijk op de zwartste pagina’s van de twintigste eeuw en de opmars van de Holocaust

Tussen 1918 en 1921 werden in Oekraïne en Polen zo’n 100.000 Joden vermoord. Tijdens het interbellum kregen zij de schuld van de onrust van de Russische revolutie. Internationaal werden de pogroms breed uitgemeten en hulpverleners waarschuwden voor het gevaar dat de Joden in de rest van Europa te wachten stond. Twintig jaar later zouden deze voorspellingen werkelijkheid worden.

Antisemitisme

Helaas valt zeker niet te ontkennen welk rol de kerk had in de vorming van antisemitisme.

We kunnen er ook niet omheen dat vooral in Europa antisemitisme in vele eeuwen zich afspeelde.

De kerkvader Augustinus van Hippo was één van de meerdere kerkvaders die antisemiet waren. En nog steeds speelt in traditionele protestante en katholieke kerken de werkend van Augustinus een grote rol.

Joden ‘bitter als gal en zuur als azijn’ waren is één van de uitspraken van Augustinus.

God ging ook in de 19 eeuw door de politiek heen.

En toch kwam er enkele mensen, families van traditionele kerken al tot inzicht in de profetieën van God. Men zag Israël als ontstaan als thuisland voor de Joden en dat dit Gods plan was lang voordat er sprake was.

Denk aan de familie Ten Boom uit Haarlem. De Opa volgens mij van Corry ten Boom kreeg hier zicht op. En dit vaste geloof werd doorgegeven aan de kinderen. Zeker tijdens de 2e wereld oorlog waarin dit huis hielp om Joden onder te brengen.

Kijk ook eens naar de link of Jeruzalem een struikelblok voor de wereld is.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/jeruzalem-struikelblok-voor-de-wereld/

Is Israël een politiek vraagstuk is vanuit de Bijbel te beantwoorden.

En Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven in Jeruzalem.

2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

4 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden van de volken zal Ik met blindheid slaan.

5 Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen: De inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de HEERE van de legermachten, hun God.

6 Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.

Politiek als woord komt niet in de Bijbel voor.

Het woord politiek zelf komt niet in de Bijbel voor.

Wat is de definitie van politiek? 1) bestuur van een land, provincie of stad. 2) manier waarop iets wordt georganiseerd

En het is het systeem van VN dat momenteel, het heeft een links beleid en vertegenwoordigers die Israël veroordelen en vinden dat Israël eigen het land moet opdelen.

Er zijn geestelijke machten die meespelen. Als het land van God is en het is gegeven aan de Joden om tot hun doel te komen. Het doel is uiteindelijk een zegen te zijn voor de wereld, dan strijdt de politiek niet tegen Israël.

Nee, men raakt de God achter Israël aan. Het decadente westen is vervallen in de uitspattingen gelijk het hoogte punt van het Romeinse Rijk.

En hoe moeten de kerken, gemeenten, gelovigen nu hiermee omgaan? Ik zeg het voorzichtig, maar een reden of dé reden zou kunnen zijn waarom het in vele kerken en gemeenten gewoon slecht gaat is dat met Israël links laat liggen.

Men wil van de Bijbel een eigen stukje leer en inleg graag behandelen en verdedigen. Er is op vele sites van kerken, gemeenten bijna niets dat iets vermeld over het plan van God met zijn volk, de Joden, het huis van Israël en het huis van Juda.

Enkele links van christelijke organisatie die Israël behandelen op hun site. Ik sta er neutraal in van wat er aangeboden wordt.

https://www.christenenvoorisrael.nl/

https://www.israelinfo.nl/

https://www.beter-uit.nl/israel

Onschuldige kerkelijk pogrom?

Als we kijken vanuit de kerkelijke traditie met de kerkvaders de Dordtsche leerregels enz, dan valt bijna niet te ontkennen dat ook in het protestantisme, dit oud Katholieke gebruik niet mee is gereformeerd of in het protestantisme is verdwenen.

Maar hoe zit het met veel, mogelijk vooral charismatische gemeenten, evangelische gemeenten?

Ook hier wordt met power preken en bijbelteksten waarin de context ontbreekt in feite een onschuldige kerkelijke pogrom ondersteunt.

Kinngdom Now, Opwekkings (ik bedoel niet de stichting Opwekking mee als zodanig) en rare voorwaarden wanneer Jezus terug komt.

Men leert dat de gelovige is van alles moeten kunnen zijn. De eisen zijn zo groot (religie) dat het dan bijna een soort super christenen moeten zijn.

Wij moeten zorgen voor de aarde. We moeten in onze bestemming komen. Wat een onzin dat we in onze bestemming moeten komen. Na ruim vele decennia verder dat ik tot geloof kom, is onze bestemming in de Here Jezus blijven.

We moeten zorgen dat we mensen discipelen, we moeten zorgen dat we invloed op de maatschappij krijgen en het eerst hier op aarde goed besturen. Hebben we dit netjes gedaan, ja geloof het of niet, maar het is een ergens een leer, dan kan Jezus terugkomen.

Het evangelie van het Koninkrijk.

Ook de teksten dat we eerst hier op aarde het evangelie moeten preken wordt niet begrepen. Men heeft te weinig notie of zit in een leer dat ze geen onderscheid weten tussen het blijde evangelie en het evangelie van het Koninkrijk.

Sommig leren zeggen dat we hier ook Koninklijk moeten leven en handelen. Ik denk (ik hoop het) dat sommige het ook gewoon niet beter weten en mogelijk eerlijk handelen in de kennis die ze hebben.

4 En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooiklinkende redeneringen.

5 Want al ben ik lichamelijk – Letterlijk: wat het vlees betreft. afwezig, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus.

6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem,

Worden leren en power preken met mooiklinkende redeneringen gebracht?

De betekenis van redeneren zijn divers:

1) Argumenteren 2) Beraadslagen 3) Beredeneren 4) Betogen 5) Delibereren 6) Oreren 7) Parlementeren 8) Parlevinken 9) Praten 10) Preken 11) Raisonneren 12) Redekavelen 13) Redetwisten 14) Spreken 15) Theoretiseren

Of

1) Argumenten inbrengen 2) Argumenteren 3) Beraadslagen 4) Beredeneren 5) Betogen 6) Delibereren 7) Druk praten 8) Een betoog houden 9) Gedachten ontwikkelen 10) Gevolgtrekking maken 11) Kallen 12) Klassineren 13) Logisch denken 14) Maken van gevolgtrekkingen 15) Nadenken 16) Oordelen 17) Oreren 18) Parlevinken

Vastheid van ons geloof in Christus en wandel in hem. Is dit geen poging van een omschrijving om tot je bestemming komen?

Het woord bestemming komt in de Bijbel maar twee keer voor. In het boek Richteren Hoofdstuk 11: 19. Daar gaat het over een fysieke plaats.

Daniël.

De andere keer staat in Daniël. In het nieuwe testament komt het woord “bestemming” niet voor.

Maar goed we kijken wat in Daniël staat. 12:13.

13 Maar u, ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen.

Wat ging vooraf aan vers 13?

8 Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei: Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?

9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

10 Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen.

11 Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen.

12 Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt.

We zien dat alleen aan Daniël mede werd gedeeld dat hij in het einde van de dagen (sommige vertalen het als die dagen), dat hij in zijn bestemming zou komen.

Dit heeft alles te maken met de wederkomst van Jezus.

Wij hebben geen excuus om het niet te kunnen begrijpen. We moeten actief zijn om te onderzoeken.

9 Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.

In onze tijd kunnen en gaan we meer dingen begrijpen. Heel veel sites die bepaalde leren aanhangen die roepen en vermelden niets over Israël.

Is Israël een politiek vraagstuk?

Ja, voor de wereld, helaas Ja ook voor een deel van de christenheid of zij die zeggen te geloven.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *