Als we even het licht laten schijnen op aardbeving en aardbevingen dan valt op dat dit pas in het Bijbelboek 1 Koningen werd vermeld.

Waren dan daarvoor dan geen aardbevingen? In ieder geval wordt het niet eerder in de Bijbel vermeld. Belangrijker is wanneer en waarom het wel in de Bijbel vermeld wordt.

Kijken we naar het enkelvoud van hoeveel keer “aardbeving” voorkomt in de Bijbel dan is dat 16 keer.

Aardbeving bij Jezus sterven en bij zijn opstaan.

Tijdens Jezus sterven en was er ook een aardbeving. En ook bij de Engel die naar beneden daalde en de steen wegrolde van het graf.

Mattheüs 27:

En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!

Wat vooral op valt is het aantal vermeldingen in Openbaringen.

https://herzienestatenvertaling.nl/teksten-zoeken#zoek-resultaten

In Openbaring opende het Lam het 6e zegel en het 7e zegel. Er zit een tussen pose in tussen de zegels.

Openbaring 6, vers 12

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed,

Mozes en Elia

De 6e zegel en 7e zegel zien we. Openbaringen 11, daarin gaat vooraf de twee getuigen van wie ik denk dat het Mozes en Elia zouden kunnen zijn, zie deze link.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/de-twee-getuigen-van-het-boek-openbaringen/

We zien ook staan in Openbaringen dat zevenduizend met name bekende personen gedood zouden worden. Wie zouden dit dan kunnen zijn? Je zou het inlegkunde kunnen noemen omdat het niet vermeld staat.

Maar het is een tijd in de grote verdrukking waar het lijkt alsof de antichrist en de uitvoerders van hem vreugde vinden in het feit dat de twee getuigen 3½ dag op straat lagen. Maar er kwam weer een levensgeest van God terug in de twee getuigen.

Het zou niet ver van de inlegkunde kunnen zijn dat dit wereldwijd bekende leiders zijn die samenspannen onder het systeem van de antichrist.

Hoewel er staat dat een de zevenduizend bij een aardbeving waren gedood, behoeft het niet vreemd te zijn dat Mozes en Eli op zich zelf getuigen waren en ook in de uitvoering van gedode mensen.

Aardbeving en aardbevingen is het thema van deze bijbelstudie. We gaan nu naar iets heel actueels en ik neem twee teksten uit de bijbel over welke periode dit gaat.

Amos 1, vers 1

De woorden van Amos, die behoorde tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, twee jaar voor de aardbeving.

Zacharia 14, vers 5

Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

In Amos lezen we een passage twee jaar voor de aardbeving. En ook de aardbeving in de dagen van Uzzia.

https://www.israelnieuws.nl/post/bewijs-gevonden-van-de-aardbeving-die-plaatsvond-tijdens-het-koninkrijk-juda-genoemd-in-de-bijbel

Bewijs gevonden van de aardbeving die plaatsvond tijdens het koninkrijk Juda genoemd in de Bijbel.

Stad van David.

De beroemde aardbeving, die ongeveer 2.800 jaar geleden in Israël plaatsvond, komt voor in de Bijbel en werd eerder op verschillende plaatsen in Israël aan het licht gebracht, maar onderzoekers geloven dat ze voor het eerst overblijfselen van vernietiging konden identificeren, wat aangeeft dat de aardbeving ook trof. Jeruzalem – de hoofdstad van Juda.

https://historianet.nl/cultuur/archeologie/archeologen-dateren-vondsten-uit-stad-van-david-nauwkeuriger-dan-ooit

De archeologen vonden ook verwoest materiaal in de grondlagen, dat ze hebben gedateerd op 586 v.Chr., toen de Babyloniërs Jeruzalem binnenvielen en de heilige joodse tempel voor het eerst verwoestten.

https://www.israelnieuws.nl/post/video-nieuwe-wetenschappelijke-studie-toont-bevindingen-uit-de-periode-van-de-eerste-tempel-in-de

Er is geen twijfel meer over Jeruzalem en de stad van David. Maar ja, dit bewijs, daarmee zullen ze in de moslim wereld niet zo blij mee zijn schat ik zo in.

Aardbevingen.

Het drama dat was voorzegt in de bijbel is geen enkelvoud maar meervoud van aardbevingen.

We lezen aardbevingen in verscheidene plaatsen. Mattheüs eindigt het met aardbevingen. In Markus begint het er mee. En in Lucas staat grote aardbevingen.

In Mattheus 24 vers 8 en in Markus 13:18 daarin staat dat dit nog maar het begin van de weeën zijn.

Zeer vermoedelijk nog niet de eerste wee van Openbaringen. Mattheus 24: 7 lijkt nog vooraf te gaan aan de grote verdrukking, zie hier voor uitleg.

https://spyfromthesky.nl/bijbelse-visies/hoe-nu-mattheus24-te-lezen-en-te-begrijpen/

We zien dat we nu in een onrustige wereld zitten. We lezen ook van hongersnoden terwijl er in principe ruim genoeg is om de wereld te voeden. Het is alles het gevolg van het zwaard, de oorlog.

Blijkbaar lijkt er een onzichtbare macht zich af te spelen waarom en hoe al die landen en volken toch aan zoveel wapens kunnen komen.

En als we naar de aardbevingen kijken.

https://earthquakes.volcanodiscovery.com/?L=15

De context van aardbevingen dat Jezus aanhaalde was gekoppeld in verscheidene of verschillende plaatsen.

Mogelijk omdat er inmiddels in onze tijd grote plaatsen bestaan die in het verleden getroffen waren door een grote aardbeving en de aardbevingen die nog komen zullen.

Het lijkt erop dat de impact van de aardbevingen door de toevoeging van verschillende plaatsen een uitleg is van de omvang.

Het hoeft niet om de aantallen te zijn. Die zal ongeveer de laatste 80 jaar gemiddeld hetzelfde zijn.

De Bijbel vermeldt precies het juiste.

Daarmee bewijst eigenlijk de Bijbel precies het juiste. We moeten leren zien waartoe, voor wie en in welke periode bepaalde dingen betrekking hebben.

Aardbevingen vanuit het verleden leren ons ook om de historiciteit beter te duiden alsook de profetische redevoering van Jezus in de tijd voor de grote verdrukking.

Categorieën: Bijbelse visies

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *